Väteperoxid H2O2 3% Ph. Eur. 500 ml

3% Väteperoxidlösningen erbjuder ett brett spektrum av användningsområden. Farmaceutisk kvalitet (Ph. Eur.).

Produktbeskrivning
Väteperoxidlösning 3%, lösning Ph.Eur.
Sammansättning: 100 ml innehåller 3 g väteperoxid.
Övriga ingredienser: renat vatten, fosforsyra.
Anmärkningar: Väteperoxidlösningen 3% stabiliseras med fosforsyra 10% (AB.).

För användning i nebulisator; Blanda 1/2 krm salt per dl vatten med väteperoxiden så irriteras inte slemhinnorna. Späd 2 msk väteperoxid med 4 msk vatten (med salt). Fosforsyra är ett av våra vanligaste livsmedelstillsats och helt ofarligt. Man använder fosforsyra som stabiliseringsmedel för att inte väteperoxiden ska fälla ut. D v s för att väte och syremolekyler ska hålla ihop och inte separera.

Förvaring; vid högst 25 ° C.

CAS-nummer: 7722-84-1
EG-nummer: 231-765-0
EG-indexnummer: 008-003-00-9
Lagringsklass: 5.1B

Förvaring: Håll borta från ljus.

Observera att hantering av kemikalier alltid kräver vård och försiktighet. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förpackning: Farmaceutiskt brunt glasflaska inklusive lock

Typ: Allround medel

Innehåll: 500 ml

Ursprungsland: Tyskland

EAN: 4251097502618

PZN: 16835698

Köp här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook