Vattenrenare EURO

Kranrenare Euro liten för kökskran OBS! Nu med extra filter dvs ca 6000 liter
En mycket behändig, liten men ändå effektiv vattenrenare som exempelvis skruvas på kökskranen. Kapacitet för patronen är 3000 liter. När man vill ha kristallklart vatten för dryck, kaffebryggare, te, matlagning etc vrider man bara på ett vred. Baserad på samma högteknologiska princip som övriga, större vattenrenare.

Högeffektiv dricksvattenrenare som använder ett testvinnande filtermaterial. Tar bort klor och till stor del även de farliga klorföreningarna. Tar bort kemiska ämnen, läkemedel, tungmetaller, aluminium, koppar, kvicksilver, bly och annat man vill undvika i vattnet.
Du behöver inte längre släpa hem dyrt flaskvatten. (En ny patron kostar 149:- och räcker ca 3000 liter)

Mycket prisvärd…!

Rekommendationer
De tester och jämförande resultat som redovisats i denna sammanställning visar att
microspiralfilter är en teknik som kan presentera ett mycket brett spektrum av effektiv
rening och det enda som kan mäta sig med detta är användningen av RO-membran.
Dessa producerar dock ett vatten som är nästintill destillerat och nyttiga spårämnen och
mineraler har då också avlägsnats från det renade vattnet. (Den nya typ av RO-renare
vi tillhandahåller rekommenderas bara till teknisk användning eller till en kortare tid av
”detox”)
Med micropiralfilter behålls mineraler och spårämnen trots att vattnet renats från föroreningar
av olika slag. Det kan jämföras med ett uråldrigt, kristallklart glaciärvatten
som innehåller livsviktiga mineraler och spårämnen.
Det finns några olika varianter av filteranläggningar med microspiralfilter och vilken som
passar bäst är beroende av vad man behöver åtgärda och av vilken variant man tycker
är mest bekväm att använda. De flesta orter i Sverige har ett mjukt/medelhårt vatten och då ska man ha ett filter
som heter M. Har man ett hårt vatten (>10dH) dvs mycket kalcium etc,
ska man ha en variant som heter H (Hårt). Några platser i Skåne, samt Öland,
Gotland och Uppsala har hårt vatten (det finns några få, begränsade områden till).
Dessutom, har man uran i vattnet ska man också ha H, även om man har ett
mjukt/medelhårt vatten. För att avlägsna så mycket som möjligt av just uranet ska man
se till att flödet genom filtret blir så långsamt som möjligt. (Detta gäller också om det
skulle råka bli radioaktivt utsläpp från en olycka vid en kärnkraftsanläggning då risken
finns att cesium 137 och strontium 90 når grundvattnet. Jmf Fukushima)
Det kan finnas djupborrade brunnar som har mycket höga nivåer av uran ( mer
än 100 μg/liter) och i dessa fall kan det vara idé att seriekoppla två H-filter.
Finns en speciell lösning för detta.
När det gäller fluor så har vi som tur är inga problem med att man tillsätter den giftiga
varianten, natriumfluorid (sodiumfluorid), till dricksvattnet här i Sverige. I USA tillsätter
man dock detta gift i nästan hälften av städernas vattentäkter. Man har det även
i tandkräm. Ibland kan det förekomma en naturlig variant av fluorid (kalciumfluorid)
i djupborrade brunnar i Sverige men detta är sällan ett problem. Dessutom kan denna
variant tydligen fungera som ett skydd mot natriumfluoriden som man ex. kan få i sig från
tandkräm.
Även arsenik (räknas som en tungmetall men är eg. inte en ren metall) kan förekomma
i vissa djupborrade brunnar. (Mycket sällsynt). Detta ämne kan inte hanteras med ett vanligt
filter men vi håller på att testa en insats som man kan sätta inuti microspiralfiltret.
Vi har precis skickat in vatten från ett bostadsområde i Skåne till test. Bostadsföretaget
har renoverat vattenrören med en metod som kallas relining där man använder plastbeläggning
inuti rören. Detta är numera vanligt förekommande men tyvärr har det visat
sig att rören läcker bisfenol, som bla är ett hormonstörande ämne. Företaget påstår att
vattnet inte innehåller mer än 2 μg bisfenol per liter. Detta visade sig dock ej stämma
med testresultaten som visade ett 3 ggr högre innehåll. Efter rening gick resultatet under
mätområdet så man kan inte se exakt hur mycket som avlägsnades. Men vi har sett på
utländska tester att 100% fenoler har avlägsnats.
Vill man producera större mängder rent vatten, exempelvis till en större restaurang, ett
sjukhus, en klinik eller liknande så finns det lösningar med större behållare i vilka man
installerar upp till 10 microspiralfilter samtidigt och dessa kan då leverera upp till 250.000
liter vatten innan filterbyte krävs.

Läs mer… http://naturligtvis.me/vi-har-rent-vatten-enligt-sagnen%e2%80%a8%e2%80%a8/

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook