GABA

Din hjärnkemi påverkar olika aspekter av din mentala hälsa, så som minne, uppmärksamhet, temperament, personlighet och fysiskt välbefinnande. Det finns fyra primära biokemikalier. Din dominanta biokemikalie kontrollerar och styr hela din natur och biokemi. Här får du veta mer.

Biokemikalier
Hjärnan och kroppen fungerar optimalt när varje neuron är korrekt inprogrammerad för att producera, sända och ta emot en specifik biokemikalie, en neurontransmittor substans. Biokemikaliernas fria flöde är nyckeln till vår hälsa.

De fyra primära biokemikalierna som definierar oss är:
• Dopamin
• Acetylkolin
• GABA
• Serotonin.

Tillsammans bildar ovanstående hjärnans kod. Varje biokemikalie bildar unika hjärnvågor. Att studera individuella hjärnvågor förklarar olika fysiska och mentala symtom som vi upplever. Om din hjärnkemi är obalanserad, kommer din kropp att vara obalanserad.
Din dominanta biokemikalie kontrollerar och styr hela din natur och biokemi.

Köp GABA här…

GABA, gamma-aminosmörsyra, är ett ämne som dämpar stress och oro. GABA bildas i kroppen och fungerar som en signalsubstans i det centrala nervsystemet. Studier har visat att GABA lugnar ner aktiviteten i hjärnan och motverkar stress och oro samt hjälper kroppen att slappna så att nattsömnen blir bra.

GABA-naturen
Det lättaste och mest naturliga sättet att hålla GABA-naturen balanserad är med kosten. Målet med GABA-naturen är att kroppen har tillräckligt med råmaterial – i detta fall komplexa kolhydrater – vilket skapar en ständig tillförsel av glutamin, aminosyran som är förelöpare till GABA.

Grönt te innehåller teanin som gynnar bildning av GABA i hjärnan. Köp teanin här…

Tecken på brister och terapeutisk effekt
GABA ger lugnande och stimulerande ”må bra”-endorfiner. GABA-typer kan känna sug efter raffinerade kolhydrater, vilket de bör undvika. Speciellt lugnande mat är inälvsmat, särskilt lever. Inositol tillhör B-vitaminfamiljen och tillverkar lugnande och avslappnande effekter genom aktivering av GABA och cyklisk adenosinmonofosfat. Inositol har använts för att höja GABA-nivåerna, och användning av höga doser (2–12 g per dag) minskar ångest som beror på brist på GABA vilket man använder sedan länge inom den psykiatriska vården. Teanin är ett effektivt tillskott som höjer GABA-värden i hjärnan.

Glutaminrik kost: glutaminsyra/glutamat

 • mandlar
 • banan
 • nötlever
 • broccoli
 • brunt ris
 • linser
 • havre
 • apelsiner, citrusfrukter
 • potatis
 • ris
 • spenat
 • valnötter

Ett GABA-balanserande program innehåller en glutaminrik kost, en kost som är rik på de grenkedjade aminosyrorna valin, isoleucin och leucin, samt tillskott av teanin, inositol och B-vitaminkomplex vilket motarbetar inre stress. Inotisol och glycerin konverterar till ett naturligt valium som kan lugna ned hjärnan och hålla humöret jämnt. Upptaget av GABA-läkemedel är begränsat och effekten är oftast mycket svag. En kombination av några av följande tillskott ökar GABA i hjärnan:

Gabatillskott

 • GABA (läkemedel)             100–1 000 mg
 • magnesium                             300–600 mg
 • glutamin                                   2000–10 000mg
 • inositol                                       500–2000 mg
 • teanin                                         100–600 mg
 • taurin                                             1 000–2 000 mg
 • melatonin                                    1–6 mg
 • N-acetylkolin (NAC)               600 –1200 mg
 • tiamin                                           200–600 mg
 • niacinamid                                 25–500 mg
 • pyridoxin                                   25–50 mg
 • valerianarot                             100–500 mg
 • passionsblomma                    200–1000 mg

 

Källa: Näringsmedicinska Uppslagsboken av Peter Wilhelmsson.

Köp GABA här…

GABA (en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid), eller gamma- aminosmörsyra, är den vanligaste hämmande signalsubstansen i det centrala nervsystemet. 

GABA definieras ofta som en icke-essentiell aminosyra som syntetiseras från glutaminsyra. GABA är dock inte en klassisk alfa-aminosyra, vilket betyder att aminogruppen inte är kopplad till kolgruppen. 

Brist på GABA 

GABA är inget essentiellt näringsämne varför brist på grund av dietära orsaker är ovanlig. Däremot kan brister på andra viktiga näringsämnen, till exempel vitamin B6, ge upphov till nedsatt syntes och reglering av GABA. 

Typiska indikationer och symtom på brist kan vara följande: 

• Personer med depression har ofta lägre nivåer av GABA i hjärnan. Personer med depression där typiska antidepressiva läkemedel inte fungerar verkar ha de lägsta nivåerna av GABA. 

• Ångest är det mest kända symtomet på lågt GABA. 

• Människor som lider av posttraumatiskt stressyndrom, efter att ha gått igenom ett svårt trauma, har betydligt lägre GABA-nivåer än de som inte utvecklar PTSD efter traumatiska upplevelser. 

• Ett antal studier har dokumenterat minskade nivåer av GABA i hjärnan hos personer med panikångest jämfört med personer utan paniktendenser. 

• Personer med sömnlöshet har lägre hjärnnivåer av GABA. Den verkar avslappnande och lugnande, men är dock inte direkt sövande.

• GABA spelar en roll hos olika individers beroendeförhållande till alkohol och droger. Lägre GABA-nivåer har påträffats i hjärnan hos ungdomar som kroniskt använder exempelvis kokain eller marijuana, till exempel. Läkemedel som ökar GABA i hjärnan används ofta för att förhindra återfall hos alkohol- och drogmissbrukare. 

Andra indikationer och symtom: 

• Sockerberoende. 

• Öronsus. 

• Muskelspänningar. 

• Muskelryckningar. 

• Domningar och stickningar i händer och fötter. 

• Hyperventilering. 

• Dimmsyn. 

• Nattliga svettningar. 

• Allergier och överkänsligheter. 

• Tryck i bröstet. 

• Nervsmärta. 

• Rastlöshet. 

• Rädslor. 

• Känslomässig omogenhet. 

• Irritabilitet. 

• Fobier. 

• Ångest. 

• Tvångstankar. 

• ADD och ADHD. 

• Nedsatt minne. 

• Impulsivitet. 

• Tinnitus. 

• Högt blodtryck. 

• Colon irritable. 

• PMS. 

• Bipolär sjukdom. 

• Tourettes syndrom. 

• Kramper. 

• Tvångsätande. 

Riskgrupper för brist 

• Individer med en nedsatt exokrin funktion i bukspottkörteln. 

• Personer med allmän malabsorption. 

• Drogmissbrukare. 

• Alkoholister. 

• Personer med nedsatt leverfunktion. 

• Svältkost. 

• Personer med störd proteinmetabolism. 

• Individer med brist på glutamin. 

• Individer med brist på vitamin B6. 

Terapeutisk användning 

• Depression. 

• Ångest. 

• Posttraumatiskt stressyndrom. 

• Sömnlöshet. 

• Komplement vid behandling av alkohol- och drogberonde. 

• Sockerberoende. 

• Komplement vid behandling av allergier och överkänsligheter. 

• Tvångstankar. 

• ADD och ADHD. 

• Tinnitus. 

• PMS.

• Komplement vid behandling av bipolär sjukdom. 

• Komplement vid behandling av cerebral pares. 

• Komplement vid behandling av bronkit. 

• Komplement vid behandling av Cushings syndrom. 

• Komplement vid behandling av epilepsi. 

• Högt blodtryck. 

• Huntington’s sjukdom. 

• Kronisk utmattningströtthet. 

För bästa verkan bör behandling med GABA kompletteras med adekvat insats med vitamin B6 (50-100 mg) och magnesium (300-1000 mg). 

Dosering 

En klinisk dosering kan röra sig i intervallet mellan 500 mg upp till 5 000 mg per dag. En vanlig dosering 500-2000 mg GABA per dag. 

Vid behandling av oro och ångest kan man dosera 500-1500 mg per dag tillsammans med juice eller frukt mellan måltiderna. Vid behandling av sömnbesvär bör doseringen äga rum strax före sänggåendet. 

Toxicitet 

GABA har i dagsläget inga vetenskapligt kända toxiska effekter. 

GABA och dess relation till andra näringsämnen 

Synergister 

GABA samverkar väl med följande ämnen: 

• Vitamin B6. 

• Magnesium. 

• GABA har i studier visat sig stimulera omsättningen av vitamin B3. 

• Teanin. 

En studie har påvisat att kväveoxid (NO) ökar väsentligt permabiliteten för GABA genom blod-hjärnbarriären. 

Antagonister 

Taurin. 

GABA och läkemedel 

Klinisk insats med GABA bör sannolikt inte kombineras med följande läkemedelsgrupper: 

• Bensodiazepiner eller bensodiazepinderivat (lugnande medel). 

• Barbiturater (äldre typ av läkemedel mot ångest, sömnproblem och epilepsi). 

 

Köp GABA här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook