D-vitamin PLUS, 90 Kapslar, 6800IE

D-vitamin förbättrar upptag, transport och användning av kalcium och fosfor, vilket är viktigt för att bibehålla en normal ben- och tandbildning, upprätthåller ett normal nervsystem och normala hjärtslag, viktigt för sköldkörteln och blodets koagulering. D-vitamin behövs för normal emotionell och psykisk stabilitet, för att få ett normalt stabilt nervsystem och normala hjärtslag. Det är väsentligt för sköldkörtelns normala funktion (produktion av tyroxin) och brist ger lägre energinivå. Det hjälper huden att andas och är stärkande för normal lever och galla. Hela 60 procent av de som har typ 2-diabetes har D-vitaminbrist.

Det är helt nödvändigt för immunförsvarets normala funktion så att vi kan undvika förkylning och influensor. Vitamin D har även visat sig ge 60 procent normalt skydd mot en rad cancerogener visar ny forskning. Personer som utvecklar cancer har ofta låga halter D-vitamin i blodet

Köp här…

90 kapslar. Varje kapsel ger D3 (kolekalciferol) 6800 IE (170 mcg)

Ingredienser Vitamin D (D3 kolekalciferol). Mikrokristallinisk cellulosa (fyllnadsmedel). Kapseln är gjord av gelatin.

Terapeutisk användningsområden (100 mcg/dag)

Högt blodtryck, Nedsatt immunförsvar,

Viralt betingade infektioner (500 mcg/dag), Osteoporos,

Osteomalaci, Eksem,

Psoriasis (500 mcg/dag), Muskelvärk,

Muskelsvaghet, Depression,

Autoimmunitet, Kalciumbrist relaterade tillstånd.

Doseringar – RDI. 10 mcg (200 IE) i födan. ODI: 50-100 mcg (2000-4000 IE) med tillskott. TDI: 100-500 mcg (4000–20000 IE) genom tillskott. Rekommenderad dosering: 2 tabletter per dag (1+1). Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) rekommenderas en komplettering med Bredspektrum Antioxidanter (2+2) eftersom långtidsanvändning av vitamin D kan påverka upptaget av andra fettlösliga vitaminer.

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Högdos 500 mcg max 1 månad.

Toxisk dos och biverkningar – Hos friska vuxna kan ett ihållande intag av 250 mcg/dag i mer än tre månader framkalla toxicitet. Det medicinska tillståndet förknippas till hyperkalcemi. Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera läkare innan du tar ett D-vitamintillskott. För spädbarn (födseln till 12 månader) är den tillåtna övre gränsen satt till 25 mcg/dag.

Vitamin D överdosering orsakar hyperkalcemi och de viktigaste symptomen på vitamin D överdosering är: anorexi, illamående och kräkningar, ofta följt av polyuri, svaghet, nervositet, klåda och slutligen njursvikt. Vitamin D toxicitet behandlas genom att man avslutar D-vitamin och begränsa kalciumintaget.

Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av vitamin D kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de fettbundna vitaminerna A, K, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer.

Försiktighetsåtgärder – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, sarkoidos, TBC, lymfom, hyperparatyreoidism.

Synergister. A, C, E, F, B12, Kolin, Ca, P, Co, Mg, Se, Na.

Antagonister. A, Zn, K, Mg, P. Långtidsprofylax av vitamin D bör kompletteras med magnesium och zink.

Vitamin D och läkemedel – Höga intag av D-vitamin bör inte ske ihop med intag av digitalis (digoxin) eftersom det kan ge upphov till höga nivåer av hyperkalcemi och hjärtarytmier.

Absolut kontraindikation: Warfarin blockeras av K-vitamin.

Absorption – Vitamin D3 är biologiskt inaktivt och måste metaboliseras till dess biologiskt aktiva former. Efter att den har intagits i kosten eller syntetiseras i huden transporteras vitamin D3 till levern. I levern ombildas vitamin D 3 till 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol), vilket är den största cirkulerande formen av vitamin D. Ökad exponering för solljus eller ökat intag av vitamin D ökar serum nivåer av 25-hydroxyvitamin D, vilket gör serumet 25-hydroxyvitamin D koncentration till en användbar indikator av vitamin D näringsstatus. I njurarna syntetiseras kalcitriol sedermera om till den aktiva formen kalcitriol.

Övrigt – Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. D-vitamin är ljuskänsligt.

D-vitamin Plus kan användas vi antiviral behandling: Antiviral behandling i 10-14 dagar

Dagsdosering:

400-500 mcg D-vitamin/dag (3 kapslar D-vitamin Plus, 170 mcg/st.)

2000 mg L-Lysin/dag – 4 kapslar L-Lysin (2+2).

75 mg C-vitamin askorbat per kroppskilo/dag

(Exempel: En person som väger 75 kilo. 75 kgx75 mg = 5625 mg).

Köp här…

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook