Magnesiumkarbonat och olika sorters magnesium

Magnesiumkarbonat

120g refill pulver som kosttillskott

Magnesium är ett grundämne som kroppen behöver som byggsten. Ca 60% av kroppens magnesium finns i skelettet och nära 40% finns i muskelcellerna.

Bara 1% återfinns i blodet, vilket gör det svårt att konstatera magnesiumbrist via blodprov. Magnesium ingår i över 300 enzymer och behövs bl.a. för optimalt intag av kalcium.

Magnesiumbrist kan ge hämmad tillväxt, leda till psykiska symtom samt överretbarhet i musklerna, som kan framkallar stickningar, domningar och rubbningar av hjärtrytmen, trötthet, irritation, dålig aptit och för hög blodtryck. Stress kan också orsaka magnesiumbrist.

Innehållsdeklaration:

Dosering: Ren Magnesium:

Dagligt referensintag (DRI) Dos % DRI per dos*
  80 – 200mg (barn) ½ krm 140% – 56%
200 – 280mg (kvinnor) 1 krm 112% – 80%
280 – 350mg (män) 1½ krm 120% – 96%
Ingredienser: 100% Magnesiumkarbonat (MgCo3),
varav ren Magnesium = 40%.
Förpackning: 120g Magnesiumkarbonat Pulver.
Förvaring: Svalt och torrt.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Försiktighet: Rekommenderad dos bör ej överskridas.
Höga doser och långvarigt intag av Magnesium kan leda till en stark laxerande effekt.

 

Tillskott med magnesium finns i olika former och för olika behov

 

Visste du att…
magnesium är ett mineral som de allra flesta har brist på? Det finns uppgifter som säger att 80 procent av Sveriges befolkning inte har tillräckliga mängder magnesium.

Ett viktigt mineral
Många olika faktorer, till exempel stress eller flytt till nya miljöer, kan göra att kroppens magnesiumbehov ökar. Symtom på brist kan till exempel vara hyperaktivitet, förhöjd stress, panikattacker, sömnproblem, kramp och, eller muskelsammandragningar.
Många upplever en klar förbättring när de börjar äta magnesium. Mineralet kan öka aktiviteten hos mer än 300 olika enzymer, aktiverar nervkanaler och har en roll i synaps-plasticitet, det vill säga utveckling och anpassning av nya synapser som är viktigt för inlärning, minne med mera.

Det finns många olika sorters magnesium och vilken form av magnesium man ska välja beror på vilken effekt man vill ha och vad man vill uppnå med tillskottet. Är det för de psykologiska effekterna eller för att motverka kramp, muskelvärk eller som hjälp vid insomning eller mot förstoppning. Man kan säga att varje önskad effekt har sin magnesiumtyp. Något annat man bör ha i åtanke är biotillgängligheten, det vill säga hur mycket av magnesiumet som faktiskt tas upp i kroppen.

 

Det finns många olika sorters magnesium;

Magnesiumoxid
Magnesium av denna typ är billigast och lättast att hitta. Det fungerar bland annat för kramp, oro och muskelspänningar. Används av vissa främst för att få psykologisk effekt då den upplevs som lugnande.
Magnesiumoxid har ett (oförtjänt) dåligt rykte på grund av sin låga biotillgänglighet på endast fyra procent men trots att vi precis nämnt vikten av biotillgänglighet är det viktigt att skilja på fria och bundna mineraler, vilket gör skillnad för absolut upptag. I magnesiumoxid är biotillgängligheten visserligen låg men fritt magnesium är väldigt högt, vilket gör att det trots allt får stor effekt. Doserna är anpassade därefter och man kan ta 500 milligram eller mer då det är svårt att överdosera.

Magnesiumcitrat
En låg koncentration och en biotillgänglighet på 90 procent. Är bra mot till exempel förstoppning. Den har ett bra pris och uppskattas av många.

Magnesiumorotat
Magnesium av den här typen anses bäst för synapsutvecklingen i hjärnan. Den har förmågan att penetrera cellmembranen och interagerar med mitokondrierna.

Magnesiumklorid
Används i sprayform eller på annat sätt flytande form, har hög absorptionsförmåga och är bra för att avgifta celler och vävnader. Stödjer njurfunktionen och boostar ämnesomsättningen.

Magnesiumtaurat
Magnesiumtaurat är känd för att sin förmåga att förbättra hjärtarrytmier, sänka puls och blodtryck och därmed skydda mot hjärtattack. Den är lättabsorberad, verkar inte vara laxerande alls utan bygger mer upp cellmembranen utifrån. Magnesiumtaurat ska även öka beslutsförmågan och minska effekten av koffeinabstinens.

Magnesiummalat:
Magnesiummalat hjälper bland annat mot trötthet, är involverat i ATP-syntesen, det vill säga energikonvertering, samt i energiproduktion. Har hög löslighet.

Magnesiumglycinat
Är ett stabilt magnesium som inte anses fungera så bra mot förstoppning men som däremot är bra för att återställa magnesiumnivåerna om man har haft problem/brist under lång tid. Ska även ge muskelavslappning och bättre sömn.

Magnesiumkarbonat
En sort som är populär och har hög biotillgänglighet eftersom den i magen konverterar till magnesiumklorid. Den fungerar väldigt bra mot reflux och andra matsmältningsproblem.

Kelaterad magnesium
Har högre absorption (chelated) än icke-kelaterad (non-chelated) men är dyrare. Man har då manipulerat molekylbindningarna för bättre upptag. Gällande intag så tas en tablett på morgonen och en på kvällen, gärna ihop med mat. Ta inte allt magnesium samtidigt.

”Sämre” former av magnsesiumkarbonat

Magnesiumsulfat (epsomsalt) är för lätt att överdosera men rekommenderas att ha i badet. Det drar ur vätska ur underhuden så att man blir lite fastare.

Magnesiumglutamat och magnesiumaspartat ingår i aspartam som är neurotoxiskt, det vill säga giftigt för hjärnan. Dessa typer blir dessutom giftiga när de inte är bundna till andra aminosyror.

Köp magnesium karbonat här…

Köp magnesium citrat här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook