Bio Zink 120 tbl – Extra god biotillgänglighet

Zink behövs för ett normalt fungerande immunsystem och för att ämnesomsättningen ska fungera som den ska. Hormonproduktionen är beroende av zink liksom för tillväxten av naglar, hår, bildandet av ben samt vid sårläkning. Hjärna, ögon, hud, könsorgan samt produktion av protein är andra områden där zink har en betydande roll

Zink är den mineralbrist som är vanligast i Sverige!

Zinkbrist kan vara en bidragande orsak till hormonella störningar. Andra symptom kan vara försämrad sårläkning och minskat skydd mot infektioner. Aggression och depression, inlärningssvårigheter och apati är även de förknippade med zinkbrist. Stress, håravfall, hudförändringar och hudsjukdomar kan orsakas av ett alltför lågt intag av mineralet.

Zink är en stark antioxidant och vid infektioner, stress och vid ansträngande motionspass utsöndrar kroppen extra mycket zink. Det kan då vara av betydelse att fylla på kroppens depåer.

Under senare år har man kunnat konstatera att zink har en förebyggande och återställande funktion i samband med förkylning. Zink skyddar mot både bakteriella – och virusinfektioner. Vanliga symtom på zinkbrist är hudförändringar, hudsprickor, eksem, spruckna naglar, dålig sårläkning, håravfall, hudbristningar, försämrad smak samt försämrat immunsystem.

Zink är det mineral som svenskar i allmänhet lider störst brist på. Det är en mineral som behövs för 100-tals viktiga kroppsfunktioner. I och med att denna mineral är inblandad i så många funktioner i kroppen finns det även en mängd symtom som kan indikera zinkbrist.

Huvudfunktionen hos zink är att stödja och möjliggöra enzymreaktioner. Idag känner man känner till mer än 200 metallhaltiga enzymer som är zinkberoende för att kunna utföra sina uppgifter. Zink behövs även för proteinsyntes och omsättning av kolhydrater, och utgör en viktig beståndsdel i produktion, lagring och sekretion av insulin. Det är intressant att notera att många personer med obalans i blodsockret och typ 2 diabetes ofta har zinkbrist

Zink vid förkylning

Zink är en mineral viktigt för bland annat synen, hörseln, huden, sårläkningen samt för vårt luktsinne och immunförsvar. Dåliga zinkvärden gör att man lättare blir förkyld och vid förkylning tar det också längre tid att tillfriskna. Flera studier har visat att zink är ett mycket värdefull tillskott vid förkylningstider.

Bio Zink är en specialprodukt för den som behöver extra starka doser av zink.

Varje tablett ger 25 mg högvärdig kelaterad zink från zinkcitrat och zinkaspartat samt 5 mg vitamin B6 från pyridoxin HCL. Tabletthjälpmedel: Cellulosafibrer från tall.

Terapeutisk användning

Wilsons sjukdom 160 mg/dag
Koppartoxicitet 40-120 mg/dag
Immunförsvarsstimulans 40 mg/dag
Prostataproblem 40-120 mg/dag
Sårläkningsproblem 40-120 mg/dag
Förkylningar 40 mg/dag
Alkoholkänslighet 40-80 mg/dag
Exokrin pankreas insufficiens 40-80 mg/dag
Apoptosreglering 40 mg/dag
Hippocampus atrofi 40-80 mg/dag
Nedsatt produktion av saltsyra 40-80 mg/dag
Lågt antal vita blodkroppar 40-80 mg/dag
Ofrivillig barnlöshet 40-50 mg/dag
Nedsatt fettsyrasyntes i levern 40-80 mg/dag
Nedsatt lukt- och smakkänsla 40-80 mg/dag
Dålig hy 40-80 mg/dag
Atrofi i mjälten 40-80 mg/dag
Svullna lymfkörtlar 40-80 mg/dag
Synsvårigheter 40-80 mg/dag
Akne 40-80 mg/dag
Järntoxicitet 40-80 mg/dag
Tungmetallavgiftning 80-120 mg/dag

Dosering: RDI. 15 mg i födan. ODI: 20-60 mg med tillskott. (B6 stimulerar zinkupptaget). TDI: 60-150 mg genom tillskott. Rekommenderad dosering: 1-3 tabletter per dag beroende på indikation. Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) komplettera med Bredspektrum Antioxidant Optimal Protect (2+2).
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: 4 månader.
Lagringstid i levern: 8 månader.
Biotillgänglighet: Upp till 30 %. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av vitamin B6.
Toxisk dos och biverkningar – Över 100 mg per dag i flera månader. Nedsatt immunförsvar (kopparbristrelaterade tillstånd). Akut toxisk dos: 2 000 mg magirritation, illamående, kräkningar. Efter längre tid anemi, njursvikt, koordinationssvårigheter.
Kontraindikationer – Stora mängder zink (100 mg/dag eller mer) under en period tre månader kan störa biotillgängligheten av koppar.
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, kopparbrist.
Synergister. Vitaminer: A, B1, B3, B5, B6. Mineraler: K, Mg, Mn, Fe, Cr, P.
Antagonister. Vitaminer: B1, B10. B12, Inositol, D, E. Mineraler: Co, Cr, Mn, Cu, Fe, Se, Ca, P. Metaller: Hg, Ni, Pb, Cd.
Zink och läkemedel
Antivirala medel (antibakteriella) – Samtidig administrering av zink och viss antibiotika, särskilt tetracykliner och kinoloner, kan minska absorptionen av antibiotika och potentiellt minska dess effektivitet. Intag av zink och dessa antibiotika med minst två timmars mellanrum bör förhindra denna kontraindikation.
Immunförsvarsdämpande medel – Zink kan kontraindikera med läkemedel vars funktion är att dämpa immunförsvarets aktivitet.
Absorption – zink spjälkas till fria joner i tolvfingertarmen varpå de sålunda binds till zinktransporterande proteiner för absorberingen i tunntarmen. En viktig faktor för fungerande upptag är utsöndringen av en s.k. pyridinförening, pikolinsyra, i tolvfingertarmen. Denna förening tillverkas i levern från aminosyran tryptofan i en process som är beroende av funktionell närvaro av vitaminerna B6 och B3. Vetenskapen känner i dagsläget inte till någon form av huvudregulator av zinkmetabolismen. Koncentrationen av zink i blodet tycks förbli relativt konstant oberoende av zinkintag.

Köp Bio Zink här

Share this...
Share on Facebook
Facebook