E-vitamin

Evitamin är en naturlig antioxidant som skyddar cellerna mot fria radikaler (”skadliga ämnen”) i kroppen. Naturlig Evitamin anses skydda mot bland annat cancer och vara bra för huden. Bland annat gör den huden elastisk och förebygger rynkor samt skyddar huden mot solens UV-strålar.

Vitamin E är ett samlingsnamn för tokoferoler och tocotrienoler. E-vitamin familjen består av alfa, beta, gamma och delta tokoferoler. Av dessa anses alfa-tokoferol ha den högsta biotillgängligheten. E-vitamin räknas till de fettlösliga vitaminerna. Vitamin E är tålig mot värme och syra. Däremot kan det förstöras av alkalier, ljus, syre, höga mängder av järn och bly.

 

Terapeutisk användning

Raynauds syndrom, Hjärt- och kärlsjukdomar,

Oxidativ stress, Hematologiska störningar,

Artrit, Inflammationer,

Hyperparatyreiodea, Peyronies sjukdom

Reducerad fettmetabolism, Ataxi,

Degenererad matsmältning, Artärstelhet,

Högt blodtryck, Grå starr,

Nedsatt immunförsvar, Blodproppar,

Behandling av högt blodtryck – Klinisk dosering av vitamin E kan i ett inledningsskede ha svagt blodtryckshöjande verkan. Börja med 100 mg vitamin E per dag när man inte intar blodtryckssänkande läkemedel. Trappa upp succesivt enligt följande:

Dosering/dag Period

100 mg E Månad 1

200 mg E Månad 2

300 mg E Månad 3

400 mg E Månad 4

Komplettera alltid vid månad 4 behandlingen med ODI intag av övriga fettlösliga vitaminer. Intas i kombination med fett.

Dosering: RDI. 11 mg (15 IE) i födan. ODI: 100-200 mg (150-300 IE) med tillskott. TDI: 400 mg (ca 600 IE)

Få biverkningar har noterats hos vuxna som tar tillskott på mindre än 2 000 mg alfa-tokoferol dagligen. Dock har de flesta studier av toxicitet eller biverkningar av vitamin E tillskott varat bara några veckor till några månader och biverkningar som uppträder som ett resultat av långsiktigt alfa-tokoferol tillskott har inte studerats tillräckligt. Den mest oroande biverkan är nedsatt blodkoagulation, vilket kan öka risken för blödning hos vissa individer.

Vissa läkare rekommenderar avveckling av hög dos vitamin E tillägg en månad före kirurgi för att minska risken för blödning.

Absorption – Absorptionseffekten av vitamin E beräknas till ca 20-30% och är beroende av ett fungerande utflöde av galla och pankreasenzymer i tolvfingertarmen. Den spjälkas i matsmätningssystemetet till s.k. miceller som i sin tur tas upp av enterocyterna och fraktas via lymfsystemet bundet till specifika fettransportörer – kylomikroner. E-vitaminet fraktas till levern vari de lagras i hepatocyterna. Vid behov utsöndras vitamin E och levereras via blodet till olika målceller bundet till very low density lipoproteiner (VLDL). Detta innebär att funktionell närvaro av kolin spelar en viktig roll för ett väl fungerande vitamin E metabolism. Andra upplagringsorgan är hypofysen och binjurarna. Utsöndringen äger rum via avföringen.

Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av vitamin E kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de fettbundna vitaminerna A, D, K, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer.

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, operationer (2v), barn, blödarsjukan.

Vitamin E och läkemedel – Användning av vitamin E-tillskott kan öka risken för blödning hos individer som tar antikoagulerande läkemedel, såsom warfarin (Waran), trombocythämmande läkemedel, såsom klopidogrel (Plavix) och dipyridamol (Persantine), och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), inklusive acetylsalicylsyra, ibuprofen och andra.

Dessutom bör personer som behandlas med antikoagulantia (blodförtunnande medel) eller personer som har K-vitamin brist inte ta alfa-tokoferol tillskott utan noggrann medicinsk övervakning på grund av ökad risk för blödning.

OBS: Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett.

Köp här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook