Q10 Coenzym

Coenzym Q10 är en mycket effektiv antioxidant som hjälper kroppen att frigöra den energi som är bunden i cellerna.

Coenzym Q10 är ett aktivt enzym som förekommer över allt i naturen. Hos människan finns den i alla kroppsvävnader, men fram för allt i hjärtat, levern och immunsystemet. Den tillverkas i kroppen från aminosyran tyrosin med inverkan av vitaminerna B1, B6, Folsyra och E. Emellertid avtar egenproduktionen med åldern varför äldre kan må bra av att ta extra tillskott av Q10.  En av de viktigaste funktionerna hos Q10 är dess avgörande roll i den mitokondriella energiproduktionen i cellerna.

Q10 ger oss ny energi, stärker motståndskraften och ger cellerna nytt liv. Q-10 är den coenzym som förvandlar näringsämnen från maten vi äter till ren energi, som är nödvändig för funktionen hos hjärta, muskler, immunförsvaret m.m. Ämnet är naturligt och förekommer såväl i kroppen som i födan. Vid 30 års ålder börjar emellertid kroppens egen produktion av Q-10 att avta vilket för många resulterar i minskad ork. Därför upplever många äldre just tillförsel av Q-10 som väldigt uppiggande.

Den är baserad på synergiprincipen. Detta innebär att medlet innehåller ett antal matsmältningssynergister som väsentligen ökar verkan och biokemisk tillgänglighet.

Klinisk användning

Hjärt- och kärlsjukdomar (arytmi, kärlkramp) Nedsatt immunförsvar

Högt blodtryck Hjärtsvikt

Muskelsvaghet Kronisk trötthet

Övervikt Syrebrist i tarmvävnader

Alzheimers sjukdom Parkinsons sjukdom

Syrebrist i hjärnan Migrän

Manlig infertilitet Tandlossning

Dosering: TDI: 50-200 mg/dag. Vid behandling av hjärt- och kärlproblem bör doseringen vara 200 mg/dag. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2).

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.

Beräknad verkanstid: Inom en månad.

Halveringstid: Blodet. Ämnet når en s.k. plasmatopp 3-4 timmar efter en administrering. Det tar 4 veckor och mäta depåerna i blodet. Halveringstiden är fastställd till 33 timmar i vävnader.

Lagringstid i levern: Eventuellt 66 timmar.

Biotillgänglighet: Q10 absorberas i tunntarmen genom samma system som upptag av fettsyror och fettlösliga vitaminer. Biotillgängligheten ökar med 30-40% om Q10 tas ihop med mat som innehåller fett. Vitaminerna B6 och E, piperin från svartpeppar och fettsyror stimulerar upptaget. Nya studier tyder på att även lecitin ökar biotillgängligheten.

Toxisk dos och biverkningar – Ingen känd toxicitet. Emellertid har ett intag av 1200 mg/dag fastställts i USA som den högsta tolerabla dosen per dag.

Kontraindikationer – Inga kända.

Försiktighetsåtgärder – Njursvikt.

Synergister – Vitamin E, B2 och B3. Selen och magnesium.

Antagonister – Vitamin A och D.

Q10 och konventionella läkemedel – Q10 kan hypotetiskt minska verkan hos det blodförtunnande läkemedlet Waran

Köp Q10 här…

Köp Liposomal med Q10 här…

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook