C vitamin

Allmän information

Vitamin C är ett viktigt näringsämne för människor och de flesta andra djurarter. Vitamin C räknas till de vattenlösliga vitaminerna. Vitamin C är känslig för oxidation och tål inte för mycket ljus, värme och syre. Järn, koppar och alkaliska lösningar ökar oxidationen av vitamin C. Människan är tillsammans med apor, lemurer och marsvin en av de få djurarter på jorden som själv inte kan tillverka vitamin C eftersom vi saknar enzymet L-gulanolaktonoxidas. Den dagliga produktionsförmågan hos de flesta djurarter ligger på ca 75-100 mg per kroppskilo. C-vitamin är en av våra mest välkända antioxidanter och är synnerligen effektiv för att bygga upp kroppens immunförsvar. -500 skall inte förväxlas med askorbinsyra.

Camu camu (Myrciaria dubia) – är en litet buskig flod träd från Amazonas regnskog i Peru och Brasilien, som bär en röd/lila körsbärs liknande frukt. Den utomordentligt höga vitamin C-halten (i storleksordningen 2-3% av färskvikt) är den viktigaste egenskapen av frukten. Den innehåller även aminosyrorna valin, leucin och serin. Camu camu Det är också rikt på flavonoider, såsom antocyaniner, flavonoler, flavonoler, katekiner, delfinidin 3-glukosid, cyanidin 3-glukosid, ellagsyra och rutin.

Acerola (Malpighia emarginata) – är ett litet tropiskt träd med att sprida grenar på en kort stam. Den producerar ljusa röda stenfrukter med mycket hög vitamin C halt (närmare 50 gram kg) och andra näringsämnen. Den ger även per 100 gram kalcium (117 mg), fosfor (171 mg), järn (2,4 mg), pyridoxin (87 mg), riboflavin (0,7 mg), tiamin (0,2 mg) samt en stor mängd vitamin C relaterade flavonoider.

Acai – är en art av palm i av släktet Euterpe som ger specifika acaifrukter. Acaifrukten innehåller (torkad pulver) 260 mg kalcium, 4,4 mg järn, och 1002 IE vitamin A, asparaginsyra, och glutaminsyra. Fetthalten i acaí består av oljesyra (56,2% av totala mängden fett), palmitinsyra (24,1%) och linolsyra (12,5%). Açaí innehåller också polyfenoler såsom procyanidin och vanillinsyra, syringinsyra, p-hydroxibensoesyra, protocatechuic syra, och ferulasyra. Acaipulver innehåller även tolv flavonoid-liknande föreningar, däribland homoorientin, Orientin, taxifolin deoxyhexose, isovitexin, scoparin samt proantocyanidiner (12,89 mg/g).

Terapeutisk användning

Nedsatt immunförsvar Dåliga tänder

Återkommande inflammationer Järnbristanemi

Allergier Nedsatt tyrosin metabolism

Nedsatt syntes av galla Artärstelhet

Dysfunktionell kollagenvävnad Binjureinsufficiens

Hjärt- och kärlproblematik Högt blodtryck

Illamående Trötthet

Dålig sårläkningsförmåga Hudsjukdomar

Ledproblem Allmän sjukdomskänsla

Depressioner Känslomässiga problem

Komplement vid behandling av OSA Komplement vid behandling av amalgamskada

Skörbjugg Blodproppar

Blödande tandkött Järn/koppar toxiciet

Nedsatt gallsyntes Binjureinsufficiens

Tandlossning Förkylningar

Influensa Inflammationer

Hudproblem Gråstarr

Dosering: D RDI. 75 mg i födan. ODI: 1 000 mg med tillskott. TDI: 75 mg/kropps-kg genom tillskott.

Behandlingstid: 1-3 månader.

Beräknad tid för verkan: Inom en vecka.

Halveringstid: 6 timmar i blod. Halveringstid i vävnader ca 3 veckor. Människokroppen innehåller en normal reserv av vitamin C motsvarande 1 500 mg (om den totala kroppsvikten uppgår till 70-75 kg). Basalförbrukningen per dygn uppgår till ca 75 mg per kroppskilo. Under psykisk, fysisk och kemisk stress tredubblas basalförbrukningen. Halveringstiden för vitamin C som är lagrad i olika vävnader beräknas till ca tre veckor.

Lagringstid: 6 veckor i olika vävnader.

Biotillgänglighet: 16-98 % beroende på dos, form av vitamin C och matsmätningssystemets kvalitet.

Toxisk dos och biverkningar. C-vitamin är vattenlösligt, ett högt kostintag kan inte absorberas, och höga mängder i blod utsöndras snabbt i urinen. C-vitaminet uppvisar anmärkningsvärt låg toxicitet. Dödlighet hos människa på grund av höga C-vitamin intag är okänd. Eftersom oxalat är en metabolit av vitamin C, finns det en viss oro för att höga intag av vitamin C kan öka risken för njursten. Vissa studier har rapporterat att extra C-vitamin ökar urin oxalat nivåer. Huruvida någon ökning av oxalat nivåer skulle leda till en höjning av risk för njursten har undersökts i epidemiologiska studier. Två stora studier, en på 45 251 och en annan på 85 557 kvinnor rapporterade att en konsumtion av 1 500 mg C-vitamin dagligen ökade inte risken för njursten jämfört med dem som konsumerar 250 mg dagligen. Däremot har en ny studie som följde 45 619 män funnit att de som konsumerade 1000 mg/dag av C-vitamin hade 41 % högre risk för njursten.

Försiktighetsåtgärder. Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.

Läkemedel – Finns inga kända kontraindikationer.

Synergister. A, B6, B3, B5, E, Bioflavonoider. Ca, Co, Mg, organisk Se, Na.

Antagonister. Fe, Cu, oorgainsk selen.

Absorption – C-askorbat reduceras i tolvfingertarmen till anjonformen askorbat. Askorbat absorberas i tarmen genom passiv diffusion. Med regelbundet intag kan absorberingsförmågan variera mellan 70 till 95 %. Men graden av absorption minskar då intaget ökar. Vid höga intag (12 gram/tillfälle) kan den mänskliga absorptionen av C vara så låg som 16 %. Vid låga intag (<20 mg) kan utnyttjandegraden uppgå till 98 %. Vid höga doser (motsvarande flera hundra mg/dag hos människa) ackumuleras vitamin C i blodet tills plasmanivåerna når maxtröskeln, vilket är ca 1,5 mg/dl hos män och 1,3 mg/dl hos kvinnor. Vid koncentrationer i blodet högre än detta värde utsöndras överskott i urinen med en halveringstid på cirka 30 minuter. Vid koncentrationer mindre än detta tröskelvärde försöker njurarna förlänger halveringstiden.

 

Köp C-vitamin, C-Complex 250 g pulver här…

Köp C-vitamin. 250 g pulver, Natriumaskorbat här…

Köp C-vitamin 250g pulver Kalciumaskorbat här…

Köp C500 C-vitamin kapslar, 60 st här…

Köp C-vitamin (askorbinsyra) här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook