Q10 Coenzym

Innehåll: 60 tabletter, Varje tablett ger 50 mg coenzym Q10. Bindemedel. Cellulosafibrer från tall.

Coenzym Q10 är ett aktivt enzym som förekommer över allt i naturen. Hos människan finns den i alla kroppsvävnader, men fram för allt i hjärtat, levern och immunsystemet. Den tillverkas i kroppen från aminosyran tyrosin med inverkan av vitaminerna B1, B6, Folsyra och E. Emellertid avtar egenproduktionen med åldern varför äldre kan må bra av att ta extra tillskott av Q10. En av de viktigaste funktionerna hos Q10 är dess avgörande roll i den mitokondriella energiproduktionen i cellerna.

Klinisk användning

Hjärt- och kärlsjukdomar (arytmi, kärlkramp) Nedsatt immunförsvar
Högt blodtryck Hjärtsvikt
Muskelsvaghet Kronisk trötthet
Övervikt Syrebrist i tarmvävnader
Alzheimers sjukdom Parkinsons sjukdom
Syrebrist i hjärnan Migrän
Manlig infertilitet Tandlossning

Dosering: TDI: 50-200 mg/dag. Vid behandling av hjärt- och kärlproblem bör doseringen vara 200 mg/dag. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2).
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: Blodet. Ämnet når en s.k. plasmatopp 3-4 timmar efter en administrering. Det tar 4 veckor och mäta depåerna i blodet. Halveringstiden är fastställd till 33 timmar i vävnader.
Lagringstid i levern: Eventuellt 66 timmar.

Biotillgänglighet: Q10 absorberas i tunntarmen genom samma system som upptag av fettsyror och fettlösliga vitaminer. Biotillgängligheten ökar med 30-40% om Q10 tas ihop med mat som innehåller fett. Vitaminerna B6 och E, piperin från svartpeppar och fettsyror stimulerar upptaget. Nya studier tyder på att även lecitin ökar biotillgängligheten: Toxisk dos och biverkningar – Ingen känd toxicitet. Emellertid har ett intag av 1200 mg/dag fastställts i USA som den högsta tolerabla dosen per dag.

Kontraindikationer – Inga kända.
Försiktighetsåtgärder – Njursvikt.
Synergister – Vitamin E, B2 och B3. Selen och magnesium.
Antagonister – Vitamin A och D.
Q10 och konventionella läkemedel – Q10 kan hypotetiskt minska verkan hos det blodförtunnande läkemedlet Waran.G

Q10 är ett kosttillskott. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn. Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost.

Mer info kommer snart…

Köp Q10 här

Share this...
Share on Facebook
Facebook