Vitamin D3, 4000IE, 400 st kapslar, Familje Pack!

Köp D3 vitamin 4000IE (100 st) här…

Köp D3 vitamin 4000IE (200 st) här…

Köp D3 vitamin 4000IE (400 st) här…

Köp D-vitamin 2000IE (60 st) här…

D3-vitamin är ett kosttillskott som bidrar till immunsystemets normala funktion. D-vitamin bidrar också till att bibehålla normal benstomme, normal muskelfunktion och normala tänder.

D-vitaminbrist förekommer främst hos äldre människor som inte dagligen vistas ute i dagsljus. 10–15 minuter mitt på dagen i sommarsol vid vanlig hudexponering (ansikte, armar och ben) bildar dagsbehovet av D-vitamin.

Vilket vitamin är det vi behöver i doser upp till 25 ggr daglig rekommenderad dos?

Vilket vitamin är det som hälften av jordens befolkning råder brist på? som nästan aldrig är diagnostiserad? och som har blivit sammankopplad med att bota Cancer, Högt blodtryck, Hjärt- och Kärlsjukdomar, Diabetes, Depression, Fibromyalgi, Kronisk muskelsmärta, Autoimmuna sjukdomar som tex Muliple sclerosis, MS mm

Vitaminet vi så desperat behöver för att hålla oss friska och som hälften av jordens invånare råder brist på heter Vitamin D3

Vitaminet som är så gott som helt obefintlig i vår kost?
Vitaminet som är en dold orsak till så många sjukdomar och så enkla att bota.

Svaren är alla Vitamin D

Enligt två nyligen gjorda studier i The Journal of Pediatrics får hela 70 % av alla barn i USA inte i sig tillräckligt med D vitamin, vilket gör dem till en högriskgrupp för fetma, diabetes, högt blodtryck och lägre nivåer av det goda cholesterolet. Låga D-vitamin nivåer ökar även barnens risk att utveckla hjärtsjukdomar senare i livet.

Övergripande råder 7.6 million, eller 9 procent, av alla amerikanska barn brist på vitamin D och 50.8 miljoner eller 61 % har otillfredsställande halter av vitamin D i blodet.

Viktigt: Om du tar vitamin D behöver du också vitamin K2

Om du tar vitamin D behöver du också vitamin K2 eftersom det är K2 fraktar kalcium från blodådrorna till skelettet dit där det hör hemma. Förgiftningar p g a för mycket D-vitamin inträffar sällan och då beror det på brist på K2. Rheume-Bleue menar att ca 150-200 microgram av K2 täcker behovet för en i övrigt frisk människa.

Historik
Upptäckt av D-vitamin har samband med upptäckter kring rakitis, ett tillstånd som uppstår där skelettet blir deformerat p.g.a. brist på mineralerna, kalcium, fosfor, samt synergistiska ämnet D-vitamin.
1600-talet gav Whiatke och Glinon en klinisk beskrivning av rakitis (engelska sjukan).
1600-1700-talet misstankar att rakitis har samband med brist på hygien och solljus.
1824 biokemister visar att fiskleverolja ger effektiv behandling av rakitis.
1918 presenterar Mellanby det första beviset på ett fettlösligt vitamin med dess antirakitiska egenskaper.
1922 Mc Collum ger namnet D-vitamin till fettlösliga ämnet som hjälper upptag av kalcium och fosfor.
1924 upptäcks att ultraviolett ljus kan ge antirakitiska egenskaper till viss föda.
1930 isoleras D-vitamin från torskleverolja av Mellanby

Kemi
D-vitamin, eller kolekalciferol, är ett fettlösligt vitamin stabilt mot hetta, syra, alkalier och reduktionsreaktioner, men instabilt mot oxidation och ljus. D2-ergokalciferol bildas hos växter och produceras genom ljusaktivering av jäst. D3-kolekalciferol bildas hos djur och är den naturligt förekommande formen.
Kroppen kan producera D-vitamin vid ljusexponering av omättat fett utanpå huden, för att sedan absorberas genom huden och av blodet. Därmed transporteras det till lever och njurar för fortsatt syntes, så att den aktiva formen, 1,25-dihydroxykolekalciferol eller vitamin D3, bildas.

Livsstil, hudfärg, luftföroreningar, vikt, geografisk latitud och ozonkoncentrationer m.m. påverkar hur mycket D-vitamin som bildas vid solljusexponering. 3 timmars sommarsolljus, när endast ansiktet exponeras, producerar 10 µg D-vitamin. Exponering av ytterligare kroppsdelar ökar väsentligt produktionen av D-vitamin. Med exponering av armar och ben ökar också produktionen så pass att 20-30 minuters exponering på sommaren är tillräckligt för en stor produktion av D-vitamin. D-vitamin kan även produceras om man vistas utomhus när det är molntäckt men i betydligt mindre mängder. Kroppen kan inte skapa toxiska mängder av D-vitamin från mycket exponering av solljus. Förstadiet till D-vitamin omvandlas till D3 eller om det finns tillräckligt med D-vitamin bryts det ned till svaga ämnen som heter lumisterol och takysterol.

1 µg av D-vitamin av D-vitamin = 40 IE. 1,25-dihydroxy D-vitamin produceras av levern och njurarna från D-vitaminrika födoämnen eller från hudexponering av solljus. Den aktiva formen 1,25-dihydroxy D-vitamin fungerar i kroppen som hormonet kalcitriol, vilket bidrar till absorption av kalcium och fosfor från maten.

Metabolism
D-vitamin kan syntetiseras i huden med hjälp av ultraviolett ljus. Man tror att RDI kan uppnås genom att exponera 30 procent av huden i 20–30 minuter på måttliga breddgrader. D-vitamin som intas genom munnen absorberas av tunntarmen i närvaro av galla och transporteras in i cirkulationen via lymfan i kylomikronerna. Det lagras i levern, ben, hjärnan och huden. 50–80 procent av D-vitamin absorberas från mat. D-vitamin och dess metaboliter utsöndras via avföring och urin. Halveringstiden för D-vitamin är 20–29 dagar.

Funktion
D-vitamin är ett fettlösligt näringsämne som förbättrar absorption, transport och användning av kalcium och fosfor. Kalcium och fosfor är mycket viktiga för ben- och tandbildning. D-vitamin bidrar till att upprätthålla ett stabilt nervsystem och normala hjärtslag. D-vitamin reglerar immunförsvaret och förhindrar utvecklingen av autoimmuna sjukdomar. D-vitamin skyddar nervceller, gynnar serotonin och motarbetar överskottskortisol. D-vitamin reglerar upptag av angiotensin och därmed har ett positiv skydd på blodtrycket, hjärt-kärlsystemet samt motarbetar depressioner.
D-vitamin reglerar funktioner av inflammationsstimulerande och hämmande cytokiner och reglerar receptorer vid betacellerna som är kopplade till bukspottkörteln. Det är väsentligt för sköldkörtelns funktion, t.ex. produktionen av tyroxin. Det verkar ha en viktig reglerande funktion för tillverkning av bisköldkörtelhormon (PTH). Det hjälper också till med reglering av blodets koagulering och skyddar mot stroke.

D-vitamin hjälper huden att andas och är allmänt stärkande för lever och galla. 1,25 dihydroxykolekalciferol är den mest aktiva formen av D-vitamin och fungerar så att den:

 • ökar absorptionen av Ca++ från tarmen genom att stimulera syntesen av kalciumbindande protein.
 • ökar resorptionen av Ca++ från ben och transport till blodomloppet där hela kroppen kan få nytta av det. D-vitamin samarbetar med bisköldkörtelhormonet PTH för att reglera hur mycket kalcium som ska stanna i skelettet och hur mycket som ska cirkulera i blodet.
 • skyddar mot överskottsmängder av intracellulärt kalcium.

Bristsjukdomar och tidiga bristsymtom
Barn: rakitis (engelska sjukan) innebär missbildning av benen beroende på minskad inlagring av kalciumfosfat (hydroxyapatit). Symtom är rastlöshet, sömnsvårigheter, reducerad mineralisering av kraniets fogar. Försenad motorisk utveckling (att sitta och krypa) hos små barn, utbuktningar i kraniet, kostokondrala uppdrivningar (rosenkrans), förstoring av epifysbrosket (särskilt märkbart i strålbenet och armbågsbenet), svårighet för fontanellerna att gå ihop (resulterar i ett stort huvud med fördröjd tandutveckling, hämmad tillväxt, hjulbenthet eller kobenthet).
Vuxna: osteomalaki, dvs. demineralisering, särskilt i ryggraden, bäckenet och nedre extremiteterna. Symtom är smärtor i benen, brännande känsla i mun och hals, nervositet, diarré och insomningssvårigheter, höst depressioner och depression, skört skelett, skelettdeformationer, artrit, osteoporos, karies, muskelspasmer och muskelsvaghet.
Fall av MS (multipel skleros) ökar i högre grad ju längre från ekvatorn landet ligger. MS förekommer i mindre utsträckning vid kusten i Norge där man äter mycket mer fisk än i inlandet. Den vita substansen i hjärnan som bryts ned vid MS har D-vitaminreceptorer. Ju mer solexponering desto färre MS-fall. D-vitamin ökar kroppens produktion av naturligt förekommande mikrobdödande peptider.

Ökad risk för att utveckla brister
Ammande mödrar, spädbarn, småbarn, veganer och äldre, särskilt på vintern. Det finns inte tillräckligt med D-vitamin i bröstmjölk, spädbarn behöver exponeras för solljus eller ta daglig D-vitamintillskott.
Mörkhyade, innesittare som inte exponerar sig för solljus, de som bär heltäckande klädsel, de som har Crohns sjukdom, diabetes, lever- och njursjukdomar; långvarig medicinering med epilepsi- och kortisonmediciner; alkoholism. Svåra brännskador, mag-/tarmopererade.

Orsaker till D-vitaminbrist
Solljus: brist förekommer främst hos äldre människor som inte dagligen vistas ute i dagsljus. 10–15 minuter mitt på dagen i sommarsol vid vanlig hudexponering (ansikte, armar och ben) bildar dagsbehovet av D-vitamin.
Ålder: ju äldre du är desto svårare är det för kroppen att tillverka D-vitamin.
Livsstil: spenderar mycket tid inomhus under dagtid. Både bebisar/småbarn, stressade människor och äldre får brist.
Geografiskt läge: bosatt i land med lång vinter, mindre exponering för sol/ljus under året.
Människor med mörk hud: särskilt med afrikanskt ursprung har svårare att tillverka D-vitamin med begränsat solljus. Behöver minst sex gånger mer exponering för solljus.
Kultur: vissa kulturer döljer huden så mycket som möjligt. Man behöver exponera huden för solljus för att kroppen ska tillverka tillräckligt med D vitamin.
Ämnesomsättning: människor med dålig fettförbränning har oftast D-vitaminbrist.
Ökad användning av solskyddskräm: de som använder solskyddsmedel blockerar D-vitaminproduktionen. Solskyddsfaktor 8 blockerar 85 procent av bildningen av D-vitamin. Solskyddsfaktor över 8 blockerar 100 procent av bildningen.

Sjukdomsrisk vid D-vitaminbrist
Tjocktarmscancer, bröstcancer, underlivscancer, depression, kolon irritable, MS, hjärtsvikt, sklerodermi, lupus, PCOS, diabetes, KOL, hypertoni och hypertyroidism.

Terapeutisk användning

 • Rakitis (50–75 µg)
 • skydd mot cancer, speciellt bröst-, prostata-och tarmcancer (25–100 µg)
 • osteoporos och osteomalaki (25–100 µg)
 • artrit, lupus, sklerodermi och andra autoimmuna sjukdomar (25–100 µg)
 • MS (25–100 µg)
 • metabolt syndrom och diabetes typ 1 och 2 (50–100 µg)
 • depressioner och höstdepressioner
  (50–100 µg)
 • karies och tandlossning
 • närsynthet, katarakt (grå starr) och konjunktivit
 • nervositet och sömnbesvär
 • tetani
 • förstoppning
 • trötthet och muskelsvaghet
 • avstannad tillväxt
 • dåligt mineralupptag
 • psoriasis
 • eksem
 • akne
 • hypertoni
 • PCOS
 • hjärtsvikt
 • inflammation
 • turberkulos och sjukdomar som nedsätter lungfunktionen.

Källa: Näringsmedicinska Uppslagsboken, Peter Wilhelmsson (2019).

Såvida du inte tillbringar all din tid på beachen, ätandes 850 gram vild lax eller sväljer ner 10 matskedar med torskleverolja är tillägg med vitamin D nödvändig. Exakt dos som behövs för att dina blodvärden ska vara optimala ligger på (100 till 160 nmol/L) och de varierar beroende på ålder, hur långt norrut vi bor, hur mycket tid vi tillbringar ute men även årstid. När du väl har uppnått din optimala nivå av vitamin D kommer du att bli förvånad över resultatet.

En studie visar att risken att kosttillskott kan reducera risken att drabbas av diabetes typ I med 80 %. I ”Nurses’ Health Study” (en studie med mer än 130.000 sjuksköterskor i över 3 decennier) finns dokumenterat att tillägg av vitamin D reducerar risken att drabbas av multipel sclerosis minskade med 40%. Dr Mark Hyman, MD har sett många patienter med kronisk muskelvärk, smärta och fibromyalgi klart förbättras med Vitamin D supplement.
Slutligen, vitamin D har visat sig ha hjälpt bota osteoporos. Man kan faktiskt säga att vitamin D är viktigare än Kalcium. Därför att din kropp behöver vitamin D för ett bättre upptag av kalcium.

Utan adekvat nivå av vitamin D absorberar tarmen bara 10-15% av det kalcium vi får i oss via kosten. Forskning visar att de benskyddande fördelarna av vitamin D ökar med ökad dos.

En studie visar att risken att kosttillskott kan reducera risken att drabbas av diabetes typ I med 80 %. I ”Nurses’ Health Study” (en studie med mer än 130.000 sjuksköterskor i över 3 decennier) finns dokumenterat att tillägg av vitamin D reducerar risken att drabbas av multipel sclerosis minskade med 40%. Dr Mark Hyman, MD har sett många patienter med kronisk muskelvärk, smärta och fibromyalgi klart förbättras med Vitamin D supplement.
Slutligen, vitamin D har visat sig ha hjälpt bota osteoporos. Man kan faktiskt säga att vitamin D är viktigare än Kalcium. Därför att din kropp behöver vitamin D för ett bättre upptag av kalcium.

Utan adekvat nivå av vitamin D absorberar tarmen bara 10-15% av det kalcium vi får i oss via kosten. Forskning visar att de benskyddande fördelarna av vitamin D ökar med ökad dos.

Vitamin D, eller kolekalciferol, är ett fettlösligt vitamin som är stabilt mot värme, syre och alkalier. Däremot blir det instabilt av ljus. Vitamin D brukar definieras som en grupp fettlösliga prohormoner och till denna term inräknas olika metaboliter av vitamin D.

Terapeutiska användningsområden (100 mcg/dag)
Högt blodtryck  – Nedsatt immunförsvar
Viralt betingade infektioner (500 mcg/dag) – Osteoporos
Osteomalaci – Eksem
Psoriasis (500 mcg/dag) – Muskelvärk
Muskelsvaghet – Depression
Autoimmunitet  – Kalciumbrist relaterade tillstånd

Doseringar – RDI: 10 mcg (200 IE) i födan. ODI: 50-100 mcg (2000-4000 IE) med tillskott. TDI: 100-500 mcg (4000–20000 IE) genom tillskott. Rekommenderad dosering: 2 tabletter per dag (1+1). Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) rekommenderas en komplettering med Bredspektrum Antioxidanter (2+2) eftersom långtidsanvändning av vitamin D kan påverka upptaget av andra fettlösliga vitaminer.
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Högdos 500 mcg max 1 månad.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: 29 dagar i vävnader.
Lagringstid i levern: Ca 2 månader.

Biotillgänglighet: 50-80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett.
Toxisk dos och biverkningar – Hos friska vuxna kan ett ihållande intag av 250 mcg/dag i mer än tre månader framkalla toxicitet. Det medicinska tillståndet förknippas till hyperkalcemi. Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera läkare innan du tar ett D-vitamintillskott. För spädbarn (födseln till 12 månader) är den tillåtna övre gränsen satt till 25 mcg/dag.

Vitamin D överdosering orsakar hyperkalcemi och de viktigaste symptomen på vitamin D överdosering är: anorexi, illamående och kräkningar, ofta följt av polyuri, svaghet, nervositet, klåda och slutligen njursvikt. Vitamin D toxicitet behandlas genom att man avslutar D-vitamin och begränsa kalciumintaget.
Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av vitamin D kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de fettbundna vitaminerna A, K, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer.

Försiktighetsåtgärder – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, sarkoidos, TBC, lymfom, hyperparatyreoidism.
Synergister. A, C, E, F, B12, Kolin, Ca, P, Co, Mg, Se, Na.
Antagonister. A, Zn, K, Mg, P. Långtidsprofylax av vitamin D bör kompletteras med magnesium och zink.

Vitamin D och läkemedel – Höga intag av D-vitamin bör inte ske ihop med intag av digitalis (digoxin) eftersom det kan ge upphov till höga nivåer av hyperkalcemi och hjärtarytmier.

Absolut kontraindikation: Warfarin blockeras av K-vitamin.

Absorption – Vitamin D3 är biologiskt inaktivt och måste metaboliseras till dess biologiskt aktiva former. Efter att den har intagits i kosten eller syntetiseras i huden transporteras vitamin D3 till levern. I levern ombildas vitamin D 3 till 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol), vilket är den största cirkulerande formen av vitamin D.

Ökad exponering för solljus eller ökat intag av vitamin D ökar serum nivåer av 25-hydroxyvitamin D, vilket gör serumet 25-hydroxyvitamin D koncentration till en användbar indikator av vitamin D näringsstatus. I njurarna syntetiseras kalcitriol sedermera om till den aktiva formen kalcitriol.

Övrigt – Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. D-vitamin är ljuskänsligt.

* D-vitamin (µg/100 gr) 0,025 ug= 1 IE 

Köp D3 vitamin 4000IE (100 st) här…

Köp D3 vitamin 4000IE (200 st) här…

Köp D3 vitamin 4000IE (400 st) här…

Köp D-vitamin 2000IE (60 st) här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook