Eye Bright (Ögontröst)

Eyebright är ett specialpreparat som innehåller bland annat de viktiga karotenoiderna Lutein och Zeaxanthin. Innehåller extrakt av Wolfberry och blåbär.

Användning av Wolfberry har en långvarig tradition inom österländsk folkmedicin vid behandling av tillstånd som exempelvis yrsel, tinnitus, huvudvärk, insomnia (sömnlöshet), kroniska lever sjukdomar, tuberkulos och högt blodtryck.

Bären odlas i Zhong-Ning i Ningxia provinsen, Kina. Bären innehåller bland annat vitaminerna C, B1, B2, B6 och E och 19 aminosyror, inklusive 9 essentiella aminosyror. Forskning vid the University of New Hampshire har sett att lutein och zeaxanthin stärker ögats hälsa. Detta kopplas till substansernas förmåga att stimulera makular pigment i ögat (MP), som är relaterade till minskade ögonskador.

Produktinformation. 60 tabletter. Varje tablett innehåller extrakt av Wolfberry (goji bär) och Blåbär minimum 1250 mg råvara. Varje tablett ger en garanterad minimihalt av Lutein 5 mg och Zeaxanthin 2,5 mg. Tabletthjälpmedel: bindemedel är cellulosafibrer från tall.

Allmän information

Eyebright är ett specialpreparat som innehåller bland annat de viktiga karotenoiderna Lutein och Zeaxanthin. Innehåller extrakt av Wolfberry och blåbär.

Användning av Wolfberry har en långvarig tradition inom österländsk folkmedicin vid behandling av tillstånd som exempelvis yrsel, tinnitus, huvudvärk, insomnia (sömnlöshet), kroniska lever sjukdomar, tuberkulos och högt blodtryck. Bären odlas i Zhong-Ning i Ningxia provinsen, Kina. Bären innehåller bland annat vitaminerna C, B1, B2, B6 och E och 19 aminosyror, inklusive 9 essentiella aminosyror.

Forskning vid the University of New Hampshire har sett att lutein och zeaxanthin stärker ögats hälsa. Detta kopplas till substansernas förmåga att stimulera makular pigment i ögat (MP), som är relaterade till minskade ögonskador.
Forskarna undersökte födointaget och serum koncentrationerna av lutein och zeaxanthin hos 98 vuxna. ”Macular pigment optical density” (MPOD) uppmättes och jämfördes med fastande deltagares serumkoncentrationer och födointag av lutein och zeaxanthin.

De personer som konsumerade mest grönsaker och frukt hade ett större MPOD jämfört med de personer som åt minst grönsaker och frukt. Baserat på åldersstatistiken, hade de yngsta och äldsta grupperna högst MPOD. Slutsatsen blev att mat, som är rik på lutein och zeaxanthin bidrar positivt till ögats hälsa genom att öka MPOD.

Lutein finns bl.a i gula fläcken i ögats näthinna och man tror att lutein och zeaxanthin är viktiga för att skydda näthinnan och gula fläcken mot skador som orsakas av ljusindicerad oxidativ stress. Det är sannolikt att även sjukdomen makuladegeneration (AMD) – en vanlig orsak till försämrad syn på äldre dagar – beror på minskade halter av lutein och zeaxanthin i näthinnan. I nya studier har man även kunnat konstatera samband mellan höga halter av lutein- och zeaxanthin i blodet och en ökad livslängd eller en minskad risk för bl.a prostata och bröstcancer.

Terapeutisk användning

Gula fläcken sjukan Degeneration av ögats celler
Synskärpa Nattblindhet
Prostata besvär Oxidativ stress
Dosering: 2 tabletter om dagen morgon och kväll (1+1). För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2).
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en timme.
Halveringstid: Inom 6 timmar.
Lagringstid i levern: 4 veckor.
Biotillgänglighet: Upp till 25 %. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett och klorofyllämnen.

Toxisk dos och biverkningar – Ingen känd.

Kontraindikationer – Ingen känd.

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.
Synergister – Fettsyror, A-vitamin, E-vitamin, Betakaroten och klorofyllämnen.
Antagonister – Inga kända.Läkemedel – finns inga kända kontraindikationer.Övrigt – Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd.

Köp Eye Bright här

Share this...
Share on Facebook
Facebook