Zeolite 100g, pulver

Zeoliten är i pulverform

Exponering för giftiga kemikalier och metaller är en daglig förekomst och sätter igång produktionen av skadliga fria radikaler som förgiftar kroppen, försämrar cell- och organfunktionen och leder till allvarliga hälsoproblem.

Innehåller: 100 gr Zeolite; 1 krm / dag eller enligt ordination. 1 krm är 785 mg. Mikronstorleken är i genomsnitt 19 mikron

Allmänt om zeolite

Zeolite räknas in i gruppen av mikroporösa aluminatsilikat mineraler. Zeoliter har egenskaper som adsorbenter och katalyserar. Zeoliter har en porös struktur som kan rymma ett stort antal olika katjoner. Dessa positiva joner är ganska löst bundna och kan lätt bytas ut mot andra i en kontaktlösning. Detta innebär att det har förmågan att binda olika typer av tungmetaller. Den har en väldigt hög kiselhalt (72 %) vilket medför att den även är ett intressant tillskott för behandling av kiselbrist. En dos (kapsel) som innehåller 575 mg zeolit ger därmed 414 mg kiseloxid. Men nu har vi bytt ut kapslarna mot Zeolite i pulverform.

Dosering: 1 krm / dag i minst 90 dagar. 1 krm är 785 mg

Klinisk användning avgiftning av tungmetaller.

Brist på kisel

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Beräknad verkanstid: Inom 30 minuter. Halveringstid: 6-12 timmar i blodet.
Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets arbetsförmåga.
Toxisk dos och biverkningar – Ingen känd toxicitet.
Kontraindikationer – Inga kända. Långvarig användning kan hypotetiskt öka behovet av spårämnen ex järn, zink, krom, mangan och molybden. Långvarig behandling behöver därför kompletteras med ett bredspektrum som innehåller dessa spårämnen. Försiktighetsåtgärder – Inga kända. Synergister – Magnesium. Antagonister – Aluminium. Zeolite och konventionella läkemedel – Inga kända interaktioner och kontraindikationer

Zeolite och pH.

PH är en skala som används för att mäta surhet och alkalinitet i kroppen. Normalt pH varierar mellan 1 och 14, där ett balanserat pH-värde är 7 (under 7 är mer surt och ovan 7 är mer basiskt). Blodet behöver ett pH av 7,4 för att bibehålla en balans. Idag baseras vår genomsnittliga kost på socker, raffinerade kolhydrater och stärkelse – allt detta är mycket surt, vilket naturligtvis har en effekt på vårt blod och dess pH-nivå.

En sur miljö är den bästa miljön för virus att frodas i. Surt blod skapar även en förutsättning för cancer samt sänkt hjärncellsfunktion som kan orsaka depression, ångest, stupor, paranoia, vanföreställningar och hallucinationer. Zeolite etablerar pH-nivåer på 7,35 till 7,45 – vilket är det optimala pH-värdet för den mänskliga kroppen och om den bibehålls har det positiva effekter både på vårt immunförsvar och hjärnans funktion.

Zeolit bibehåller god maghälsa. Många lider av magkramper, uppblåsthet, diarré och/eller förstoppning. Dessa symptom är ibland resultatet av Irritable Bowel Syndrome (IBS). Zeolite hjälper till med IBS genom att skapa en normal matsmältningskanal samt att det har en positiv effekt på normal bakterieflora och kroppens normala upptagande av vitaminer och mineraler.

Zeolite och mykotoxiner. Mykotoxiner är en mångskiftande familj av toxiner som produceras av vissa svampar. Mykotoxiner är kapabla att orsaka flera hälsoproblem som njur- och leverproblem samt försämrat immunförsvar. Mykotoxiner finns i alla typer av livsmedel; till exempel majs, jordnötter, mjölk och spannmål – dessa mykotoxiner har alla kopplats till lever-, mage- och njurcancer.

Zeolit och virus. Listan över sjukdomar som orsakas av virus är enorm och sträcker sig från förkylning till cancer.

Köp Zeolite här

Share this...
Share on Facebook
Facebook