L-Serin

Allmän information

Serin är en icke-essentiell och proteinogen aminosyra. Eftersom människan kan själv biosyntetisera serin anses den inte som nödvändig i den människans kost. Viktiga nyckelfaktorer i serinmetabolismen är vitaminerna B3, B6 och folsyra. Serin kan även absorberas i tunntarmen som en fri aminosyra. Upptag kräver insats av galla och proteasenzymer. Serin överförs genom aktiv transport till tarmcellen varefter det transportas till levern. Serin behövs för metabolismen av fett och fettsyror, muskeltillväxt samt ett friskt immunsystem. Det stödjer produktion av immunglobuliner och anti-kroppar. Det är en viktig beståndsdel i hjärnans proteiner. Serin har specifika psykaktiva egenskaper. L-serin kan penetrera blod-hjärnbarriären och konverterar om till D-serin genom det magnesium-beroende enzymet serinracemas. D-serin fungerar därigenom som en neuromodulator i hjärnan genom att koaktivera NMDA-receptorer, vilket gör dem i stånd att också binda glutamat.

Brist på serin Följande indikationer/symtom kan förekomma vid brist på serin:

• Omfattande störningar i cellens ämnesomsättning. • Trötthet. • Kognitiv dysfunktion. • Demens. • Alzheimers sjukdom. • ALS. • Parkinsons sjukdom. • Nedsatt inlärningsförmåga. • Problem med minnet. • Nedsatt fokuseringsförmåga. • Nedsatt syntes av kolin. • Nedsatt gallfunktion. • Fettlever. • Ökad nivå av homocystein. • Både ett lågt och högt blodtryck. • Depression. • Nedsatt syntes av proteaser i bukspottkörteln vilket medför matspjälknings-problem. • Känslighet mot proteinrik mat.

Klinisk användning av serin bör alltid kompletteras med tillägg av B3, B6, folsyra och magnesium.

Serin kan användas i följande kliniska områden:

• Som komplement vid exokrin pankreasinsufficiens (nedsatt syntes av matsmältningsenzymer). • Serin har en immunhämmande verkan vilket innebär att den är ett intressant komplement för individer som har olika typer av autoimmuna sjukdomar. • Som ett komplement vid ALS. • Som ett komplement vid Parkinsons sjukdom. • Kognitiv dysfunktion. • Som ett komplement vid Alzheimers sjukdom. • Olika demenssjukdomar. • Depression. • Trötthet. • Inlärningsproblem. • Nedsatt minnesförmåga. • Nedsatt syntes av kolin. • Gallbesvär (förebyggande). • Som ett komplement vid fettlever. • Schizofreni. • Som ett komplement vid behandling av symtom relaterade till posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Serin tillverkas i levern, utifrån andra aminosyror. Glycin kan omvandlas till serin som annars finns främst i kött. Om du äter vegetarisk mat så kan jordnötter vara en bra källa.

Serin är bra för nedbrytning av glukos och därmed även för att stabilisera blodsockret. Det är en av de viktigaste aminosyrorna vid depression, då serin behövs för att bilda serotonin (eller snarare tryptofan som sedan omvandlas till serotonin). Den är viktig för vårt nervsystem, för hjärnans nerver (myelinskidorna), för vår fettförbränning och för vårt immunförsvar. Serin kompletteras ofta med om/när du genomgått en operation i hjärnan, då det är viktigt att återställa nervernas funktion. I detta fallet krävs serin för minskad risk för att myelinskidorna skall försvinna. Det är alltså ett oerhört viktigt att ta serin som tillskott vid en hjärnoperation. Dock så bör det alltid samrådas med kunnig näringsterapeut när du behandla din kropp i sammanhang som är så allvarliga.

Serin finns i alla våra celler (i cellmembranet) och är viktigt även för andra aminosyror. Serin kan tex reagera med homocystein och på så vis bilda cystein.

Dosering Den konventionella doseringen av serin har i de flesta studier varit 30 mg per kroppskilo. Detta innebär att en person som väger 70-80 kg bör inta 2100-2400 mg serin per dag vid specifika kliniska förhållanden. Denna dos anses vara minimikravet för att uppnå exempelvis förbättrad kognition hos individer som lider av olika sjukdomar. Behandlingsdos: 4-5 kapslar/dag. Ordinär dos: 1-2 kapslar per dag.

Köp Serin här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook