Alfaliponsyra

Alfaliponsyra – Universell antioxidant 

Allmän information

Alfaliponsyra (ALA) är en organisk svavelförening härledd från oktansyra. ALA innehåller två svavelatomer förbundna med en disulfidbindning. Det har använts kliniskt sedan 1950-talet för en rad olika sjukdomar och tillstånd. ALA syntetiseras i de mänskliga cellerna från utgångssubstansen oktansyra (Kaprylsyra) genom en fettsyrabiosyntesen. Alfaliponsyra är en av de starkare antioxidanter som vetenskapen känner till. Den verkar genom att återbilda olika antioxidanter och förlänga deras biologiska livstid i kroppen. Den är framför allt känd för två saker: sina energigivande egenskaper och att det är en kraftfull antioxidant. 1951 upptäcktes liponsyra och dess funktion, att cellernas mitokondrier metaboliserar glukos till energi. Vid tillräcklig nivå av liponsyra i kroppen omvandlar mitokondrierna liponsyra till en ännu kraftfullare antioxidant, dihydroliponsyra. Alfaliponsyra är en universell antioxidant då den är både vattenlöslig och fettlöslig och klarar alltså att neutralisera fria radikaler i båda miljöerna. Nyare forskning har visat att liponsyra har en regenerande verkan på levern och påverkar leverfunktionen positivt och att liponsyra stärker immunsystemet och ökar verkningsgraden av insulin. Liponsyra har visat sig utgöra ett bra skydd mot grå starr då liponsyrans vattenlöslighet och antioxidativa egenskaper bidrar till att lindra oxidativ stress i ögat.

Essentiella fettsyror behövs för normal tillväxt och utveckling av barn.

Naturligt förekommer liponsyra i rött kött, inälvor, gröna bladgrönsaker, spenat, broccoli, ärter, brysselkål, riskli.

Alfaliponsyra är lämplig att ta av vegetarianer. Idrottsutövare är en annan grupp som gärna äter liponsyra, då det hjälper dem till höga prestationer och hålla sig fria från infektioner.

Terapeutisk användning

Alzheimers (demens) Artärstelhet

Grön- och gråstarr Utmattningströtthet

Parkinsons sjukdom Behandla/förebygga hjärt-kärlsjukdom

Järntoxicitet Migrän

Erektil dysfunktion Perifer artärstelhet

Multipel skleros Komplement vid behandling av oxidativ stress

Förhöjd mängd triglycerider (fett) i blodet Låg andel HDL-kolesterol i blodet

Högt blodtryck Nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2

Kvicksilver-kadmium toxicitet Diabetesneuropati

Glossodyni eller brännande mun syndrom (BMS) – är ett tillstånd som kännetecknas av en brännande eller stickande känsla på läpparna, tungan eller hela munnen. Alfa-liponsyra 600 till 800 mg administrerat dagligen i tre eller fyra doser har visat sig reducera symptomen.

Metabolt syndrom är samlingsnamnet för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar.

Dosering: 2-3 kapslar om dagen morgon och kväll. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2). Intag ihop med gurkmeja och vitlök stimulerar biotillgängligheten. Emellertid minskar biotillgänglighet om ALA tas ihop med måltid. Därför rekommenderas att ALA tas på fastande mage (en timme före eller två timmar efter måltid).

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.

Beräknad verkanstid: Inom en månad.

Halveringstid: okänd.

Lagringstid i levern: okänd.

Biotillgänglighet: ökar vid samtida intag av fett.

Toxisk dos och biverkningar – Det finns ingen känd toxisk dos. De mest frekvent rapporterade biverkningarna av oral ALA tillskott är allergiska reaktioner som påverkar huden, inklusive utslag, nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré, och svindel har också rapporterats vid doser över 1200 mg/dag. Säkerheten avseende alfaliponsyra hos gravida, ammande kvinnor, barn, eller personer med njur-eller leversjukdom är inte utforskad.

ALA kan öka insulinkänsligheten hos både diabetiker och friska människor. Hos diabetiker har man sett en höjning av insulinkänsligheten med 50 %. Därvid rekommenderas försiktighet vid diagnostiserad diabetes.

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes.

Synergister – B1, B3, C-vitamin. Fettsyror. Krom, magnesium, selen.

Antagonister – Den kemiska strukturen hos biotin är liknande den i ALA, och det finns vissa belägg för att höga koncentrationer av ALA kan konkurrera med biotin för transport över cellmembran. Administrering av höga doser av ALA genom injektion till råttor minskade aktiviteten av två biotin-beroende enzymer med ca 30 % -35 %, men det är inte känt om oralt eller intravenöst ALA tillskott avsevärt ökar kravet på biotin hos människor.

ALA och konventionella läkemedel – Eftersom det finns vissa belägg för att ALA förbättrar insulin förmedlad glukos utnyttjande, är det möjligt att ALA-tillskott kan öka risken för hypoglykemi hos patienter med diabetes, som använder olika diabetesmediciner. Därför bör blodglukosnivåerna övervakas noga när ALA kombineras med konventionella diabetesbehandlingar.

Köp liponsyra här…

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook