MMS = Natriumklorit 25% + saltsyra 4% 100ml

Vad är MMS?
MMS stod först för ”Miracle Mineral Solution” och sedan ändrades det till ”Master Mineral Solution”. Det första valdes enligt Jim Humble för att det skulle låta lite som Bluff och Båg och därmed inte tas allvarligt av det medicinska etablissemanget.

Den aktiva ingrediensen är en vattenlöslig gas: Klordioxid.
Denna gas skapas genom att blanda droppar av en 25 eller 28-procentig lösning av Natriumklorit (eng. Sodium Chlorite) och destillerat vatten, med en syra aktivator. En kemisk reaktion tar då plats och Klordioxid skapas.

Klordioxid är en oxiderande substans, som tar död på olika så kallade ”patogener” (virus, bakterier, jäst, svampar, etc. som inte hör hemma i kroppen och som kan skapa sjukdomar eller försämrad hälsa eller försvagat immunsystem. Den oxiderar också metaller i kroppen, och gör att kroppen lättare kan göra sig av med dem.

Klordioxid är en svag oxiderare, så den angriper inte friska celler eller goda tarmbakterier. Detta gör den idealisk för att hjälpa immunsystemet att bekämpa inkräktare.

Blodet tar upp Klordioxid, som det tar upp syre och forslar det runt i kroppen. När en klordioxidmolekyl kommer i kontakt med en patogen, så tar den död på denna. Efter det att den reagerat så omvandlas den till Natriumklorid (koksalt), så inga skadliga restprodukter skapas – utom möjligen vad som blev av de döda bakterierna etc. Saltmängden är så försvinnande liten att det inte påverkar en saltfri diet, etc. Klordioxid är en svagare oxidator än till och med syret vi andas. Därför orsakar det minimal skada.

Klordioxid är inte det samma som Klor vilket vi har i rengöringsmedel, kranvatten eller simbassänger. Men båda dödar bakterier. Båda bleker.

Grundämnet Natriumklorit existerar som ett naturligt salt/mineral i gruvor. Men det är billigare att tillverka det än att gräva fram det. Det används i industriella processer, samt bland annat för att rena dricksvatten, behandla kött i slakterier eller för desinfektering av sjukhus eller bostäder som översvämmats med kloakvatten – just för att det inte lämnar några skadliga biprodukter.

Köp ”MMS” här…

MMS-faktabok

Share this...
Share on Facebook
Facebook