OMP Glutation 60 kapslar

Bild: T-celler attackerar cancerceller

 

Glutation (GSH) är en svavelbärande aminosyra, en tripeptid som bildas av aminosyrorna cystein, glutaminsyra och glycin som bl a avgiftar kroppen från tungmetaller. Den är speciellt känd för att driva ut kvicksilver, bly, arsenik och kadmium från kroppen. Den är också leveravgiftande. Glutation är kroppens mest kraftfulla antioxidant som finns i alla celler. Den räknas inte som essentiell eftersom den kan bildas av kroppen. Glutation finns överallt i kroppen – även djupt inne i varje cells energikärna (mitokondrierna)

Som antioxidant skyddar glutation cellerna från de skador som fria radikaler kan orsaka. Glutation är den viktigaste antioxidanten bland aminosyrorna och tripeptiderna. Glutation kallas för den viktigaste antioxidanten och har därmed en stor betydelse i kroppen för att skydda mot sjukdomstillstånd och spelar en stor roll i kroppens avgiftningssystem. Tillräckliga mängder glutation behövs för att antioxidanter som E-vitamin och C-vitamin ska vara effektiva i sina funktioner i kroppen. Glutation transporterar aminosyror genom cellmembranen. Selen är en strukturell medfaktor till glutation och ingår i antioxidant- enzymkomplexet, glutation peroxidas.

Glutation räknas till antioxidanterna som tillintetgör fria radikaler och därmed fördröjer åldrandet. Desto mindre glutation man har i cellerna, desto snabbare åldras man.

Glutation skyddar lungorna både från bilavgaser och cigarettrök. Den stärker immunförsvaret och är tumörhämmande. Vid försök på djur har den visat sig kunna omvandla cancerceller till friska celler eller påskynda apoptos som gör att cancercellerna dör snabbare

Glutation är en kroppsegen tripeptid, som dels är en viktig intracellulär antioxidant, dels en viktig faktor i leverns avgiftningsförmåga. 

Terapeutisk användning 

För bästa verkan bör klinisk insats med glutation kombineras med intag av alfaliponsyra, cystein, C-vitamin, selen och vitamin B3. Glutation kan terapeutiskt användas vid följande tillstånd: 

• Vid behandling av förhöjd oxidativ stress tillsammans med ett brett spektrum av antioxidanter. 

• För stimulans av ett nedsatt immunförsvar. 

• Tungmetallskador. 

• Som ett komplement vid behandling av levercirros. 

• Som ett allmänt leverstärkande medel. 

• Som ett komplement vid behandling av hypertoni samt hjärt- och kärlsjuk-domar. 

• Som ett komplement vid cystisk fibros tillsammans med de fettlösliga vita-minerna E, D och A. 

• Som ett komplement tillsammans med ett brett spektrum av näringsämnen vid behandling av Alzheimers sjukdom. 

• Som ett understödsmedel vid diabetes. 

• Som ett komplement vid amalgamskada. 

• Avgiftning av tungmetaller. 

• Individer med en historik av tungmetallrelaterade skador. 

• Som ett komplement vid gråstarr. 

• Som ett akutmedel läkemedelsrelaterade förgiftningsskador. 

• Som ett komplementmedel vid behandling av inflammatoriska tillstånd i tarmen, till exempel Ulcerös kolit och Chrons sjukdom. 

• Manlig infertilitet. 

• Som ett komplementmedel vid autism. 

• Som ett komplement vid behandling av koppartoxicitet. 

Toxicitet 

Glutation har en anmärkningsvärt låg toxicitet. Emellertid bör personer med cystinuri inta försiktighet på grund av en ökad risk för bildning av gallsten. 

Synergister 

Glutation samverkar väl med följande näringsämnen: 

Vitamin C. Vitamin E. Vitamin B3. Vitamin B6. Selen. Zink. Alfaliponsyra. Cystein och NAC. Magnesium. 

Kalcitriol (1,25-dihydroxivitamin D 3), den aktiva formen av vitamin D3, ökar glutationnivåer i hjärnan och verkar vara en katalysator för produktion av glutation. 

S-adenosylmetionin (SAMe), har också visat sig öka den cellulära nivån av glutation hos personer som lider av ett sjukdomsrelaterad glutation brist. Syntesen av SAMe är relaterad till cellulär förekomst av metionin, vitamin B12, folsyra, vitamin B6 och kolin. 

Glutation tillsammans med citrullin har visat sig potentiera produktionen av kväveoxid. McKinley-Barnard S. Combined L-citrulline and glutathione supplementation increases the concentration of markers indicative of nitric oxide synthesis . J Int Soc Sports Nutr. (2015) 

Antagonister 

Koppar. Kvicksilver. Bly. Kadmium. 

Glutation och läkemedel 

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra har visat sig minska nivån av glutation i levern och föranleder ett ökat behov. 

 

Köp OMP Glutation här… 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook