Bio-L-Glutamin

Av alla fria aminosyror finns det mest koncentrerat i L-Glutamin i kroppen och i blodet. L-Glutamin finns i protein som finns i alla livsformer. Den kan bidra till produkitonen av andra aminosyror, glukos, nucleotider, proteiner och glutation.

Glutamin kan omvandlas i kroppen till neurotransmittorsubstansen GABA men även till glutamat hos vissa med hjälp av magnesium. GABA hindrar att för mycket glutamin omvandlas till de stimulerande ämnet glutamat

Glutamin tillverkas och lagras främst i skelettmuskulaturen och lungorna och är den främsta energigivaren för tunntarmens enterosyter, lymfosyter, makrofager och fibroplaster. Den fungerar också som källa för näring och energi för coloncyterna i tjocktarmen som motarbetar spridning av negativa bakterier från grovtarmen till andra områden. Glutamin bidrar därmed till en friskare tarmflora.  Glutamin är primärt en bärare av ammoinak och är i denna egenskap mycket effektivare än glutaminsyra. Glutamin är primärt en bärare av ammoniak och är i denna egenskap mycket effektivare än glutaminsyra. Den plockar upp ammoniak i det centrala nervsystemet och för det till njurarna för deaminering. Glutamin är även viktigt för reglering av syra-/basbalansen. Den hjälper njurarna att utsöndra överskottssyror och förebygger därmed acidos. Inom vetenskapen är glutaminets förmåga att ta upp kväve runtom i kroppen väldigt omtalat. Vid processen att transportera kvävefrån olika vävnader, lägger glutaminet till en  kväveatom för att tillverka DNA, det genetiska livsmaterialet. Det är nödvändigt för att tillverka muskler. Glutaminet har även en unik funktion som reservnäring åt hjärnan.

Den viktigaste funktionen glutamin har är kopplat till immunsystemet. Glutamin stärker kroppens försvar genom att föröka vita blodkroppar, dessutom hjälper glutamin immunceller att eliminera bakterier. Oralt intag av glutamin har använts vid Crohns sjukdom. HIV-patienter som förlorar muskelmassa intar även glutamin. Glutamintillskott är utmärkt för att komplettera proteinpulver vid kataboliska tillstånd som cancer och AIDS.

Allmän information

Glutamin är en av de 20 proteinogena aminosyrorna. Det är inte en essentiell aminosyra, men kan bli livsviktigt vid vissa situationer, inklusive intensiv atletisk träning, sjukdom eller vissa gastrointestinala störningar.

Glutamin den vanligaste fria aminosyran i blodet, med en koncentration på ca 500-900 mikromol/l. Den förekommer rikligt i cerebrospinalvätskan. Brist på L-Glutamin förekommer nästan alltid vid kraftiga sjukdomar och degenerationstillstånd. Den har förmågan att penetrera blodhjärnbarriären och 60 % av aminosyrastrukturen i skelettmuskulaturen består av glutamin.

Glutamin syntetiseras av enzymet glutaminsyntetas från glutamat och ammoniak. Även om levern är viktig för glutaminsyntesen, är dess roll i glutamin ämnesomsättning mer som regulator än som producent, eftersom levern tar upp glutamin som härrör från tarmen. Glutaminsyntetas finns främst i hjärnan, njurar och lever. I hjärnan hittar vi det i astrocyter vilka skyddar nervcellerna mot excitotoxicitet genom att ta upp överskott av ammoniak och glutamat.

Terapeutisk användning

Elöverkänslighet Matsmältningsproblem

Nedsatt muskulatur(undervikt). Ulcerös kolit

Chrons sjukdom IBS

Proteinstimulans (levern) Proteinsyntesrubbning (levern)

Ämnesomsättningsstimulans (sköldkörteln) Viktreduktion (övervikt)

Allmän degeneration Trög tarmmotorik (förstoppning)

För tidigt åldrande Brist på tillväxthormoner

Lång sårläkningstid Försvagad njurfunktion.

Funktionell dyspepsi Magsår

Stimulerar leverns proteinsyntes Översyrlighetsproblem

Nedsatt immunförsvar Degeneration av nervsystemet

Dosering. TDI. 5-30 gram/dag. Glutamin är värme- och syra känsligt varför det inte skall tas ihop med varm mat.

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.

Beräknad verkanstid: Inom en månad.

Halveringstid: I blodet 6-12 timmar.

Lagringstid i levern: Okänd.

Biotillgänglighet: är relaterad till bukspottkörtelns förmåga att utsöndra proteaser.

Toxisk dos och biverkningar – 40 gram/dag kan hypotetiskt öka risken för njurstress. Vissa individer kan även vid lägre intag känna av uppblåshet, gasbildning och förstoppning.

Glutamin ombildas bl.a. till glutamat varför individer som har en känslighet mot glutamat kan reagera negativt på glutamin intag. Hos de flesta människor ombildas dock glutamat till neurotransmittorsubstansen GABA.

Kontraindikationer – Eftersom glutamin kan ombildas till glutamat och vice versa kan vissa känsliga individer utveckla ett maniskt beteende. Denna effekt kan minimeras om man samtidigt tar vitamin B6, vilket krävs för att ombilda glutamat till GABA och glutamin.

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.

Synergister: Vitaminerna C, B5, B6. Arginin, lysin och mangan.

Antagonister: Inga kända.

Glutamin och läkemedel – Finns inga kända kontraindikationer.

Köp Bio L- Glutamin (kapslar) här…

Köp Glutamin (pulver) 400g här…

Köp Glutamin (pulver) 100g här…

Källa;

Austgen TR. et al. ”The effects of Glutamine-enriched total parenteral nutrition on tumor growth and host tissues”.
Ann Surg, 1992:215:107–13.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook