Vitamin K2 Menakinon

Menakinon är ett specialtillskott för regleringen av kroppens K-vitamindepåer. K-vitamin är viktig för blodets koagulationsförmåga och spelar en avgörande roll för näringsupptaget i tarmen. K-vitamin kan till viss del tillverkas av tjocktarmens bakterier. K-vitamin är fettlöslig och utsöndras långsamt ur kroppen.

K2 Menakinon är ett specialtillskott för regleringen av kroppens K-vitamindepåer.
K-vitamin är viktig för blodets koagulationsförmåga och spelar en avgörande roll för näringsupptaget i tarmen.
K-vitamin kan till viss del tillverkas av tjocktarmens bakterier. K-vitamin är fettlöslig och utsöndras långsamt ur kroppen.

Mängden K-vitamin som lagras i kroppen är relativt liten jämfört med andra fettlösliga vitaminer.
Vitamin K1 (fyllokinon) syntetiseras i växter. Vitamin K2 (menakinoner, MK) bildas av bakterier i mag-tarmkanalen hos människan.

Terapeutisk användning 2 tabletter per dag.
Störd kalciummetabolism – vilket ger upphov till följande tillstånd:
Högt blodtryck Artärstelhet
Härdningar i brosk (ex. fingrar) Gallsten
Njursten Osteoporos
Ökad blödningsbenägenhet – vilket ger upphov till följande tillstånd:
Rikliga menstruationsblödningar Näsblödningar
Blödningar i tandkött Blodsmak i munnen
Lätt att få blåmärken

Övriga indikationer

Elöverkänslighet – ökar reparation av strålningsskadade hudceller.
Brännskador (ex. solbränna) – ökar reparation av skadade hudceller.
Anemi – blodbrist.
Dosering: 2 tabletter om dagen morgon och kväll. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2).
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: ca 2 veckor.
Lagringstid i levern: 4 veckor.

Biotillgänglighet: 30-80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett och klorofyllämnen.
Toxisk dos och biverkningar – Även om allergiska reaktioner har rapporterats vid tillägg motsvarande 500 mcg så finns det ingen känd toxicitet i samband med höga doser av menakinon (vitamin K2).
Däremot är den syntetiska formen av vitamin K, vitamin K3 (menadion), bevisligen giftigt i högre doser. Faktum är att denna form av vitaminet har förbjudits i form av tillskott, eftersom stora doser har visat sig orsaka allergiska reaktioner, anemi och toxicitet i leverceller.

Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av vitamin K kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de fettbundna vitaminerna A, D, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer.
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka.
Synergister – Vitamin A, D, och E. Mineralen Mangan.
Antagonister – Essentiella fettsyror, de fettbundna vitaminerna A, D och E. Vitamin B1 och B12. Kalcium, koppar och natrium. Behandling bör kompletteras med preparat som innehåller lägre doser av dessa substanser.

Alfakinon och konventionella läkemedel

Relativa kontraindikationer: höga intag av K-vitamin (över 500 mcg) kan motverka effekten av vissa blodförtunnande läkemedel och läkemedel mot blödarsjuka.
Absolut kontraindikation: Warfarin blockeras av K-vitamin.
Övrigt – Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. K-vitamin är ljuskänsligt.
Skall ej tas av människor med överkänslighet mot Medigaco Sativa.

Köp Vitamin K2, 100 tbl här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook