Kidnyl

Kidnyl 

Produktinformation.  60 tabl. Varje tablett ger 220 mg extrakt av Chansa Piedra (Phyllantus niruri). 

Ingredienser. Isomalt (konsistensmedel). Phyllanthus niruri extrakt 4:1. Mikrokristallinisk cellulosa (fyllnadsmedel). Magnesium. Extrakt av pollen P2. Fettsyror (klumpförebyggande medel). Magnesiumsalt av fettsyror (stabiliseringsmedel). Kiseldioxid (klumpförebyggande medel). Total tablettvikt: 650 mg 

Dosering: 2 tabletter per dag eller enligt rekommendation. Dosering bör uppdelas i två intag, morgon och kväll. 

Produktkod: Phyllantus niruri. 

Dagsdos (2 tabletter) ger: Ämne  Dos/dag  % DRI* 
Magnesium  100 mg  27 % 
Phyllantus Niruri  440 mg 
Extrakt P2  68 mg 

 

*DRI är dagligt referensintag. 

Allmän information. Phyllantus niruri, även kallad Chansa Piedra, är en liten ettårig ört som når ca 30–40 cm i höjd. Phyllantus niruri hör hemma i den sydamerikanska folkmedicinen och dess användning är utbredd över hela världen. När de spanska conquistadorerna kom i kontakt med denna ört under erövringen av Sydamerika under 1500-talet så gav de örten namnet Chansa Piedra (stensprängaren), eftersom den traditionellt används just mot njur-och gallsten. 

Del som används: hela växten. 

De huvudsakliga växtkemikalierna i phyllantus niruri inkluderar: 

Alkaloider Astragalin Brevifolin Karboxylsyror Korilagin Cymen 

Ellaginsyra Ellagitanniner Gallocatekiner Geranin Hypofyllanthin Niranetinirin 

Niranurin Nirurisid Norsecurininer Phyllanthin Phyllanthenol Phyllochrysine 

Phyltetralin Repandusinsyror Quercetin Quercetol Quercitrin Rutin 

Saponiner Triacontanal Tricontanol 

Dosering: 2 tabletter om dagen uppdelat i två intag morgon och kväll. Kombinera gärna med Noacid (2+2). Skall alltid ges tillsammans med magnesium. 

Behandlingstid: 1–3 månader med utvärdering. 

Beräknad verkanstid: Inom en månad. 

Halveringstid: Sannolikt ca 6 timmar. 

Biotillgänglighet: Relaterad till mag-tarmkanalens allmänna funktion. 

Toxisk dos och biverkningar. Phyllantus niruri har en låg toxicitet. Inga toxiska reaktioner har konstaterats vid kontrollerade doser upp till tre månader. Allergiska reaktioner kan förekomma. Dessa är emellertid mycket ovanliga. Överdosering kan ge lös avföring och illamående. 

Hjärt- och kärlsjukdomar. Phyllantus niruri har blodtryckssänkande egenskaper. Personer med hjärtsjukdom och/eller tar receptbelagda hjärtmediciner bör konsultera sin vårdgivare innan de tar denna ört. Det kan vara kontraindicerande för vissa individer med hjärtsjukdomar och/eller hjärtmedicinering, som kan behöva övervakas och justeras. 

Graviditet. Phyllantus niruri har dokumenterats med antifertilitetseffekter i en musstudie (effekten försvann 45 dagar efter doseringens slut). Även om denna effekt inte har dokumenterats hos människor, är användningen av örten sannolikt kontraindicerande för kvinnor som söker graviditet eller tar fertilitetsläkemedel. Denna effekt har emellertid inte underbyggts tillräckligt för att användas som ett preventivmedel. 

Diabetes. Phyllantus niruri kan ha hypoglykemiska effekter. Det är kontraindicerande för personer med hypoglykemi. Diabetiker bör konsultera sin vårdgivare innan de tar denna ört eftersom insulinläkemedel kan behöva övervakas och justeras. 

Diuretikum. Phyllantus niruri har dokumenterade diuretiska effekter. Kronisk och akut användning av denna ört kan vara kontraindicerande vid medicinska tillstånd där diuretika inte rekommenderas. Kronisk långvarig användning diuretika kan ge upphov till elektrolyt- och mineralobalanser. Dock har humanstudier (i upp till tre månaders kronisk användning) inte rapporterat några biverkningar. Vid användning rekommenderas tillägg av magnesium, kalium och vatten. 

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes, graviditet, magnesiumbrist. 

Kidnyl och läkemedel. Försiktighet bör tillämpas till följande läkemedel: 

  • • Kan förstärka verkan av insulin och antidiabetika. 
  • • Denna växt innehåller en naturligt förekommande växtkemikalie kallad geranin. Denna kemikalie har dokumenterats inneha hypotensiva och angiotensin converting enzyme hämmande effekter i djurstudier. Som sådan, kan denna växt förstärka verkan av blodtryckssänkande läkemedel, beta-blockerare och andra hjärtmediciner. 

Köp Kidnyl här….

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook