Selenmetionin

Selen är en mycket viktig antioxidant och är huvudkomponent i antioxidant-enzymet glutationperoxidas. Selen kan skydda kroppen från okontrollerade inre oxideringsreaktioner som förstör cellerna och bidrar till åldrande. Som antioxidant bryter det ner väteperoxid och fettsyraperoxider. Då selen bryter ner peroxider förhindrar det också uppkomsten av fria radikaler.

Selen stärker vävnadens elasticitet samt kroppens immunförsvar via stimulering av antikroppsproduktionen. Det stärker även T-cellernas och makrofagernas funktion samt ökar aktiviteten av tymus. På senare tid har selen blivit känd för sin skyddande effekt mot kvicksilverförgiftning samt arsenikförgiftning i kroppen. Selen avgiftar även kroppen från kadmium, ett giftigt ämne som bland annat ger upphov till högt blodtryck. Dessutom krävs selen för att producera en specifik typ av hormonliknande substanser, så kallade prostaglandiner, vilka också de är blodtrycksreglerande.

Metabolism
Organiska selenföreningar absorberas så gott som fullständigt (cirka 90 procent). Däremot föreligger det större individuella skillnader på mellan 40–70 procent i upptaget av oorganiskt selen. Selen i blodet finns till 60 procent i röda blodkroppar och till 40 procent i serumblod. Med blodet transporteras selen till alla vävnader i kroppen. Ungefär hälften av den totala selenmängden finns i levern. I vävnaderna binder sig en del av selenet till enzymet glutationperoxidas, en del till hemoglobinet och andra proteiner, vilket man konstaterat alldeles nyligen. Utsöndring av selen sker genom urinen, lungorna och avföringen.

Selen:
• stärker hjärtats och andra musklers funktioner.
• befrämjar enzymaktiviteter.
• förstärker effekterna av E-vitamin.
• förnyar C-vitamin till dess reducerade form.
• har en regenererande inverkan på levern.
• förhindrar kromosomskador och mutationer.
• förebygger stress, hjärtsjukdomar, cancer, blodpropp och tidigt åldrande.
• höjer immunsystemets skyddande verkan 20–30 ggr.
• bidrar till normal utveckling av fostret under graviditeten.
• förhindrar cirka hälften av alla cancertumörer som initierats av kemikalier, genom virus eller genom direkt överföring av cancerceller hos försöksdjur. A- och E-vitamin förstärker selenets cancerförebyggande effekter. Epidemiologiska studier har bekräftat att både cancer och hjärt-kärlsjukdomar förekommer mycket oftare i områden med låg selenhalt. I selenfattiga områden i Finland är dödligheten vad gäller hjärt-kärlsjukdomar 600–700 procent högre än i andra områden i Finland, där selenhalten i jorden är mer normal.
• reglerar sköldkörtelfunktionen genom att selenberoende jodtyronin deiodinase omvandlar tyroxin (T4) till trijodtyronin (T3).
• minskar aktiviteten av leukotrien 4 och verkar antiinflammatoriskt.

Produktinformation:

60 tabletter. Varje tablett ger 100 mcg från selenmetionin, 10 mg vitamin E (dl-alphatocopherol) & 10 mg vitamin B6 (pyridoxin HCL). Tabletthjälpmedel: cellulosafibrer från tall.

Allmän information

Selen är ett grundelement och ett essentiellt näringsämne för människan. Selen samverkar med E-vitamin i sin antioxidativa verkan.

Dosering: RDI. 70 mcg. ODI. 100-300 mcg. TDI. 200-400 mcg. Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) kombinera med bredspektrum (2+2).

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.

Beräknad verkanstid: Inom en månad.

Halveringstid: Okänd.

Lagringstid i levern: Okänd.

Biotillgänglighet: 40-70% beroende på matsmätningssystemets funktion och selenkvaliteten. Vitamin B6 och E ökar biotillgängligheten hos selen.

Toxisk dos och biverkningar – Trots att selen är ett viktigt spårämne så är det giftigt om de tas i för höga doser. Överskridande av en övre gräns för intag av 400 mcg per dag kan leda till selenosis. Symptom på selenosis innefattar en vitlöksaktig lukt från andedräkten, gastrointestinala besvär, håravfall, sårskorpa runt naglar, trötthet, irritabilitet, och neurologiska skador. Extrema fall av selenosis kan leda till cirros i levern och lungödem.

Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av selen kan påverka upptaget av vitaminerna A, B2 och spårämnet zink. Därför bör långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med ett brett spektrum som innehåller dessa ämnen ex. Optimal Protect (2+2).

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.

Synergister. B1, B3, B6, C, E, Na, K, Cu, Zn, Mn, Fe, Ca, Jod.

Antagonister. A, B2, Hg, Zn, Cd.

Selen och läkemedel – Finns inga kända kontraindikationer.

Absorption – Selen absorberas i tunntarmen i huvudsak bunden till aminosyrorna cystein och methionine vilket innebär att bio-tillgängligheten är relaterad till en fungerande proteas i magsäcken och tunntarmen. Utsöndringen sker i första hand via lever och galla. Man har identifierat ett specifikt protein, selenoprotein, som antas vara den primära transportören av selen i blodet.

Selen är en mycket viktig antioxidant och en mycket viktig beståndsdel i antioxidantenzymet glutationperoxidas. Den bryter ned väte- och fettsyraperoxider och förhindrar därigenom uppkomsten av fria radikaler. Selen kan därför mycket effektivt skydda kroppen från oxideringsreaktioner som förstör celler, påskyndar åldrandet och leder till sjukdom.

Fysiologiskt är selen viktig för hjärtats och musklernas funktioner. Det är en viktig del i kroppens immunförsvarssystem och skyddar bl.a. mot allergier. Studier påvisar även att det finns ett samband mellan selenbrist och ökad förekomst av cancer.

Terapeutisk användning

Skydd mot oxidativ skada i följande system:

  1. Lungorna.
  2. Celler i mag- och tarmkanalen.
  3. Olika typer av blodceller.
  4. Cellmembranen.
  5. Manliga reproduktionsorgan, testiklar och spermier.
  6. Celler relaterade till luktkänsla.

Övriga behandlingsområden:

Växtvärk Nedsatt mental skärpa MS

Ångest Grå starr Trötthet

Reumatiska besvär E-vitaminförgiftning Tungmetallsförgiftning

Allergi Mot biverkningar från cellgifter Strålningsbehandling (skador)

Akne Schizofreni Depression

Nedsatt syntes av T3 Antioxidant (redox) Nedsatt immunförsvar

Dålig kvalitet spermier Levertoxicitet Låg Fas 1 i levern

Höga halter av kvicksilver Hjärtsvikt Hypothyreos

Extrem trötthet Struma Missfall (återkommande)

Infertilitet

Köp Selen här….

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook