Lugol´s lösning Iodine / Kaliumjodid

För det första är Lugol´s lösning ett naturmedel som hämmar eller dödar mikroorganismer. Den är ett rensningsverktyg och tar hand om onyttiga ämnen som kroppen inte behöver t.ex. syntetiska hormoner, kvicksilver, raffinerat socker och vetemjöl.  / Den har antisvamp och antivirus effekter som är långt vida bättre än antibiotika eftersom den även dödar virus vilket inte antibiotika gör, och man slipper biverkningar. Lugols lösning dödar svamp och jäst som candida, vilket antibiotika inte gör. Dessutom gör den det utan att skapa antibiotikaresistenta stammar vilket antibiotika gör. Forskare har också funnit att antibiotika gör så att bakteriestammar växer fortare istället för att döda dem. Alltså kan det jämställas med självmordet att inte använda lugols lösning som ett första försvar i vår kamp mot infektioner. Om vi inte får i oss tillräckligt med lugols lösning står våra kroppar vidöppna för autoimmuna sjukdomar, arterioskleros, sköldkörtel rubbningar och cancer. Gifter som hittats i mat och vatten spolar bort den jod/iodine som naturligt lagras i våra kroppar. Det är viktigt att förstå att de flesta av oss har s k ”sub klinisk hypoteros” även om vi inte är diagnositserade med över eller under aktiv sköldkörtel. Sub klinisk hypotyroidism kan få oss att känna oss trötta och påverka den mentala skärpan

Varför alla behöver Kaliumjodid

Hälsofördelar av Lugol´s lösning Kaliumjodid

Den är; Antibakteriell, Antiviral, Antifungal, Antparasitik, Anti cancer, Reglerar pH, Lindrar vid överskott av slembildning, Grundläggande för hormonproduktion,

Tillstånd där Lugol´s lösning kan vara behjälplig

Sköldkörtelstörningar av alla de slag, även autoimmun sköldkörtel störning

Alla förekommande infektioner, även parasitiala infektioner som candida, Cancer, Kronisk trötthet (CFS/ME) och Autoimmuna tillstånd.

Dessutom;

ADD/ADHA, Åderförkalkning, bröstsjukdomar, Dupuytrens kontraktur,

Överskott av slemproduktion, , Trötthet, Fibrocytiska bröst, Struma, Hemmoroider, Huvudvärk och migrän, hypertoni, kelioider, Leversjukdomar, Nefrotisk syndrom, Ovariesyndrom, Öronspott kanal stenar, Peyronies, Prostata störningar, Aterom.

År 1829 upptäckte Dr Jean Lugol i Frankrike att jods löslighet i vatten ökade med tillsats av kaliumjodid. Han började använda lösningen för behandling av infektioner, med stor framgång. För att förhindra uppkomsten av hypotyreos tillsätts sedan 1920-talet kaliumjodid till bordssalt.

Hälsofördelar

Dr Guy Abraham, en av världens ledande forskare på jod/kaliumjodid, menar att ett dagligt intag för att försörja hela kvinnokroppen är minst 13 mg per dag. Enligt honom behöver sköldkörteln 6 mg, brösten 5 mg och övriga kroppen 2 mg. Dessa 2 mg är ändå långt över rekommenderad dagligt intag, RDI, vilket ligger på 150 mikrogram per dag.

Tillskott av jod/kaliumjodid ska förutom att förhindra hypotyreos också kunna förhindra fibrocystiska bröst och minska risken för bland annat bröstcancer, prostatacancer, cystor på äggstockarna (PCOS) och lipoperoxidation – en kemisk reaktion som skadar lipiderna på cellmembranet och mitokondrierna vilket kan leda till cancer och autoimmuna sjukdomar.

Avgiftning
Jod sägs vara en effektiv avgiftare för toxiska halogener, ämnen vi möter dagligen med namn som brom, fluor och klor, vilka kan påverka kroppen negativt. Det gör att man kan uppleva mer eller mindre kraftiga avgiftningssymptom i början av jod/jodkaliumbehandlingen.

Dosering
Enligt Dr Brownstein och Dr Starr är 6 mg per dag en lämplig startdos. Det motsvarar en droppe Lugols 5% lösning. Börja med en droppe i ett halvt glas vatten. Om man upplever avgiftningssymptom som huvudvärk, trötthet, feber, diarré, hjärndimma, muskelvärk och illamående: sänk dosen till ½ droppe (slå ut hälften av innehållet i glaset). Man kan också ta dosen varannan dag. Ett annat sätt att tillföra jod/kaliumjodid är att droppa en droppe på huden och låta joden tränga in den vägen

Öka dosen med en droppe per vecka, upp till fyra droppar, som är en ”normaldos” för vuxna. Man kan räkna 6,25 mg kaliumjodid och 3 mg jod per droppe. Fyra droppar blir då 25 mg kaliumjodid och 12 mg jod. Gravida bör vara försiktiga.

OBS: Låt inte pipetten sitta kvar i flaskan utan använd korken för det kan diffundera ut ur flaskan. Korken med pipetten är inte tätslutande och då förkortas hållbarheten

Källor:
“Iodine – Why you need it, why you can´t live without it” av Dr David Brownstein
“Breast Cancer and Iodine” av Dr David M Derry
”Tyreoideasjukdomar hos vuxna” av Törring, Nyström m fl (Nycomed 2007)

Produktinformation: Varje flaska innehåller 50 ml. Lugols lösning består av 5 procent jod, 10 procent kaliumjodid och 85 procent vatten.
Klinisk användning
Hypo- och hypertyreoidism 5-50 mg. Förebyggande mot struma 100-300 mcg
Sköldkörtelrelaterade tillstånd 10-30 mg Trötthet 5-15 mg
Infektioner (parasiter, bakterier, svamp) 30-60 mg. Radioaktiv olycka 100-300 mg
Astma 10-30 mg Emfysem 10-30 mg
Jodmättnadstestet För att veta om kroppen är mättad på jod/kaliumjodid kan man genomföra ett jodmättnadstest. Nämligen att låta en droppe Lugols lösning smetas ut och torka på underarmen (storlek ca motsvarande en kronas mynt). Målet är att fläcken fortfarande ska anas efter 12 timmar. Då har kroppen god tillgång på jod.
Timmar tills fläcken försvinner Droppar per dag 0-2 7-8 2-5 5-6 5-8 3-4 8-12 1 -2
Börja med en lägre dosering i början och öka efter hand.
Kroppstemperaturmätning – En av sköldkörtelns viktigaste funktioner är att reglera kroppstemperaturen. Om temperaturen är för låg eller för hög kan det indikera på störningar i sköldkörtelfunktionen. Den amerikanske läkaren Broda Barnes utvecklade på 1950-talet en metod för mätning av ämnesomsättningen: Mätningen skall äga rum under fyra dagar. Före uppstigning på morgonen skall temperaturen i armhålan mätas under 10 minuter. Normaltemperaturen bör vara 36,5-37,0. Om temperaturen är mestadels under 36,5 indikerar det på nedsatt sköldkörtel funktion. Om temperaturen är över 37,0 kan indikera istället på en överfunktion. För menstruerande kvinnor bör testet äga rum de fyra första dagarna i menscykeln.
Generellt bör den basala kroppstemperaturen variera mellan 36,5-37,5 under ett dygn beroende på fysisk aktivitet och yttertemperatur. Om återkommande temperaturmätningar uppvisar värden som ligger under 36,5 kan det tyda på en nedsatt sköldkörtelfunktion.
Dosering. RDI. 150 mcg i födan. ODI: 150-300 mcg med tillskott. TDI: 300–10 000 mcg genom tillskott.
6 mg per dag är en lämplig startdos. Det motsvarar en droppe Lugols 5% lösning. Börja med en droppe i ett halvt glas vatten. Om man upplever avgiftningssymptom som huvudvärk, trötthet, feber, diarré, hjärndimma, muskelvärk och illamående: sänk dosen till ½ droppe (slå ut hälften av innehållet i glaset). Man kan också ta dosen varannan dag. Ett annat sätt att tillföra jod/kaliumjodid är att droppa en droppe på huden och låta joden tränga in den vägen. Öka dosen med en droppe per vecka, upp till fyra droppar, som är en ”normaldos” för vuxna. Man kan räkna 6,25 mg kaliumjodid och 3 mg jod per droppe. Fyra droppar ger 25 mg kaliumjodid och 12 mg jod.
Komplettera alltid behandlingen med att ge magnesium.
Behandlingstid – 3 månaders intervaller. Komplettera gärna med L-tyrosin 500–1 000 mg/dag (1-2 kapslar). Aminosyran L-tyrosin är den primära råvaran för sköldkörtelns produktion av tyroxin.
Försiktighetsåtgärder – Hypomagnesemi. Njursvikt och svåra hjärt- och kärlsjukdomar.
Personer med autoimmun sköldkörtelsjukdom och barn med cystisk fibros kan vara mer känsliga för de negativa effekterna av överskottet på jod.
Patienter med diagnostiserad Hashimotos sjukdom har svårt att tåla jod. Stora jod mängder kan utlösa eller förvärra latent Graves hypertyreos. Samma oro gäller vid autoimmun tyroidea/Hashimoto, hos vilka man sett att den mekanism som ska se till hormonproduktionen normaliseras vid höga jod intag, inte alltid inträder vilket kan leda till en bestående hämning med risk för hypotyreos. Skall ej ges vid graviditet.
Toxisk dos och biverkningar – Över 100 000 mcg per dag. Svart avföring och hjärtklappningar. Vissa känsliga individer kan reagera på lägre doser motsvarande 10 000 mcg per dag.
Akut jodförgiftning: andningsbesvär, metallsmak i munnen och hjärtklappningar.
Synergister. Selen, L-tyrosin, folsyra, B2, Zink och Koppar.
Antagonister. Litium, Klor, Fluor, Bromid, Kvicksilver.
Biotillgänglighet – Upp till 100 %. Upptaget styrs av relativ passiv diffusion.
Halveringstid – I blodet några minuter.
Lagring – Kroppen har ingen långvarig deponi. I sköldkörteln några dagar.
Lugols lösning och läkemedel
Amiodaron – ett läkemedel som används för att förhindra onormal hjärtrytm, innehåller höga halter av jod och kan påverka sköldkörtelfunktionen. Bör ej kombineras med kliniska doser av jod.
Waran – Farmakologiska doser av kaliumjodid kan minska den antikoagulerande effekten av warfarin.
Levaxin – Jod kan teoretiskt potentiera effekten av Levaxin.
Mediciner som används för att behandla hypertyreos, till exempel propyltiouracil (PTU) och metimazol, kan öka risken för hypotyreos.

Köp produkten här!

Share this...
Share on Facebook
Facebook