Ipe Roxe (Pau d’arco) PD 801 med Quercetin 100g

Ipe Roxe (Pau d’arco) PD 801, har en lång och väldokumenterad medicinsk historia hos ursprungsfolken i regnskogen. Ipe Roxe är ett storväxande träd som förekommer i Amazonas regnskog och andra tropiska delar av Syd-och Latinamerika. Den växtdel som används är själva barken, som innehåller många av de medicinskt aktiva substanserna.

Urinvånarna i Sydamerikas Amazonas har använt Pao Darco som ett naturmedel i 1000 år för dess egenskaper. Pao Darco har många användningsområden, både inuti och utanpå kroppen.

Barken från ipe roxe-trädet (kallas även lapacho och pau d’arco) har mycket stor motståndskraft mot angrepp av svampar, sporer och virus. Blommorna t.o.m. äter insekter. Den inre barken innehåller bl.a. ett kraftfullt antibiotiskt ämne samt järn i lättupptaglig form och ytterligare ett 20-tal mineralämnen. Lapacho bibehåller en smärt fri kropp och ökar antalet röda blodkroppar. Lapacho sätter kroppen i försvarsläge, ger den mer energi för självförsvar mot sjukdomar. Det anmärkningsvärda kännetecknet för Lapacho är dess visade framgång i fall som anses hopplösa av konventionell medicin. Man har funnit att Lapacho ger kroppen större vitalitet genom att det stärker det egna försvaret, revitaliserar kroppen, hjälper till att skapa nya och normala celler. Lapacho reducerar smärta och stimulerar bl.a. matsmältningen, levern samt svettkörtlarna.

Ipe roxe är ett naturmedel som Inkaindianerna använt i minst 1000 år. I Europa beskrevs ipe roxe år 1385 i en bok i ett kloster i Makedonien. Gandhi praktiserade under 30 år Yoga och drack då Lapacho. Lapacho, också kallad Pau D’arco eller Taheebo, är en av de få naturliga Q-10 källor. Dödar bakterier, virus, jäst och svamp, mikrober, parasiter och bra mot sjukdomar förorsakade därav. Är antioxidant, antiinflammatorisk och antimutagen.

Innehåll: 100g Pao Darco extrakt, Dosering; 1tsk / morgon och 1/2 tsk / kväll. Löses upp i varmt vatten. 1 tsk ger 2 gram extrakt av PD801.

I den sydamerikanska örtmedicinen används barken för dess sammandragande, antiinflammatoriska, antibakteriell och svampdödande egenskaper. 

Huvudsakliga användningsområden 

Candida och andra svampinfektioner. 

Stimulerar apoptos. 

Förkylningar, influensa och andra övre luftvägs bakterie-och virusinfektioner 

Psoriasis och eksem 

Prostata besvär (PD-801) 

Allmänt stärkande

En sammanställning över vetenskapliga källor vad gäller Pao darco (Ipe Rox) och dess effekt mot patogena mikroorganiser inklusive influensavirus.

Pau d’arco innehåller en växtkemikalie med namnet lapachol som har dokumenterat antimalariala, antiseptiska, antivirala, bakteriedödande, fungicida, insekticidala, pesticida, schistosomicida, termiticida och viricida verkningar. En annan kemikalie i barken, beta-lapachon, har i laboratorieundersökningar visat sig ha antibakteriella, svampdämpande och antivirala verkningar. Antimikrobiella egenskaper hos många av pau d’arcos andra aktiva fytokemikalier demonstrerades i flera laboratorieundersökningar, där de visade stark in vitro-aktivitet mot bakterier, svampar och jäst (inklusive Candida, Aspergillus, Staphylococcus, Streptococcus, Helicobacter pylori, Brucella, Tuberculosis lunginflammation och Dysenteri). Förutom de isolerade kemikalierna visade ett varmt vattenxtrakt av pau d’arco antibakteriella åtgärder mot Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori och Brucella. I annan klinisk in vitro-forskning visades ett extrakt av barken ha stark aktivitet mot 11 svamp- och jäststammar. Pau d’arco och dess kemikalier har också visat antivirala egenskaper in vitro mot olika virus, inklusive Herpes I och II, Influensa, Poliovirus och Vesikulär stomatitvirus. (se källor längre ner).

Dosering pulver:
Dosering; 1tsk / morgon och 1/2 tsk / kväll. Löses upp i varmt vatten. 1 tsk ger 2 gram extrakt av PD801

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.

Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets funktion.

Toxisk dos och biverkningar – Vid kraftigt stressad leverfunktion (obalans i Fas 1och Fas 2) kan bildandet av höga mängder organiska toxiner i samband med den antibakteriella effekten som Ipe Roxe har, framkalla illamående. Stora enstaka doser av Ipe roxe kan orsaka gastrointestinala besvär och/eller illamående. Minska i sådant fall dosen.

Kontraindikationer: Det finns inga rapporter i litteraturen om kontraindikationer. Dock har minst en isolerad växtkemikalie i pau d’arco (lapachol) uppvisat abortframkallande egenskaper i djurstudier. Eftersom det inte finns några studier som bekräftar säkerheten rekommenderas försiktighet under graviditeten.

Försiktighetsåtgärder – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka. Ipe Roxe och läkemedel – inga kända kontraindikationer, graviditet.

90 kapslar. Varje kapsel ger 333 mg extrakt av Pao Darco. Ingredienser. Pao Darco extrakt (haltdeklaration 8:1). Mikrokristallinsk cellulosa (fyllnads-medel). Kapsel: Gelatin.

Dosering Kapslar: 2 kapslar per dag (1+1) med 12 timmars intervall.

De främsta växtkemikalierna i Ipe Roxe inkluderar:

Acetyldehyder, Alfa-lapachoider, Ajugoler,

Anissyra, Antrakinoner, Bensoesyra,

Bensener,  Beta-lapachoider, Karboxaldehyder,

Krom, Chrysanthemin, Dehydro-alfa-lapachoider,

Dehydroisolapachoider, Deoxylapachoider, Flavonoider,

Furanonaphthoquinoner, Hydrochlorolapachoider, 2-hydroxi-3-metyl-kinon,

6-hydroxi-mellein, Iso-8-hydroxi-lariciresinol, Kigelinone,

Lapachenol, Lapachenole, Lapakol,

Lapachoner, Menaquinoner, 4-metoxifenol,

Naftokinoner, Phthiolol, Paeonidin-3 -cinnamyl-sophoroside,

*Quercetin, Tabebuin, tectoquinone, 

Vanillinsyra, vanillin, veratrin syra,

veratrin, Aldehyd, Xyloidone.

*Quercetin är aktuellt i samband med Canadensisk Kinesisk forskning som botemedel mot Corona virus.

De viktigaste egenskaperna (i ordning): anticandida, svampdödande, antivirala, antibakteriella, apoptosstimulantia.

 

Källor:

Moraes, D., et al. ”ß-lapachone and a-nor-lapachone modulate Candida albicans viability and virulence factors.” J. Mycol. Med. 2018 Jun; 28(2): 314-319. 

Bleve, G., et al. ”In vitro activity of antimicrobial compounds against Xylella fastidiosa, the causal agent of the olive quick decline syndrome in Apulia (Italy).” FEMS Microbiol. Lett. 2018 Mar; 365(5). 

Macedo, L., et al. ”β-Lapachone activity in synergy with conventional antimicrobials against methicillin resistant Staphylococcus aureus strains.” Phytomedicine. 2013 Dec; 21(1): 25-9. 

Souza, M., et al. ”The antimicrobial activity of lapachol and its thiosemicarbazone and semicarbazone derivatives.” Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2013 May; 108(3). 

Hofling, J., et al. ”Antimicrobial potential of some plant extracts against Candida species.” Braz. J. Biol. 2010 Nov; 70(4): 1065-8. 

Melo e Silva, F., et al. ”Evaluation of the antifungal potential of Brazilian Cerrado medicinal plants.” Mycoses. 2009 Nov; 52(6): 511-7. 

Pereira, E., et al. ”Tabebuia avellanedae naphthoquinones: activity against methicillin-resistant staphylococcal strains, cytotoxic activity and in vivo dermal irritability analysis.” Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 2006 Mar; 5: 5.

Köp Pao Darco (kapslar) här;

Köp Pao Darco (pulver) här; 

Köp Pau Darco (te) här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook