Zeolite

Zeolite spolar och avgiftar din kropp från skadliga kemikalier och giftiga metaller. Exponering för giftiga kemikalier och metaller är en daglig förekomst och en gång i kroppen multiplicerar kemikalier och toxiska metaller produktionen av skadliga fria radikaler som förgiftar kroppen, försämrar cell- och organfunktionen och leder till allvarliga hälsoproblem. Kemisk och giftig metallrensning kan hjälpa dig att må bättre!

Innehåller: 100 gr Zeolite; 1 krm / dag eller enligt ordination. 1 krm är 785 mg. Innehåll per kapsel var: 575 mg zeolite. Mikronstorleken är i genomsnitt 19 mikron
Allmänt om zeolite
Zeolite räknas in i gruppen av mikroporösa aluminatsilikat mineraler. Zeoliter har egenskaper som adsorbenter och katalysatorer. Zeoliter har en porös struktur som kan rymma ett stort antal olika katjoner. Dessa positiva joner är ganska löst bundna och kan lätt bytas ut mot andra i en kontaktlösning. Detta innebär att det har förmågan att binda olika typer av tungmetaller. Den har en väldigt hög kiselhalt (72 %) vilket medför att den även är ett intressant tillskott för behandling av kisel brist. En kapsel som innehåller 575 mg zeolit ger därmed 414 mg kiseloxid. Men nu har vi bytt ut kapslarna mot Zeolite i pulverform
Dosering: 1 krm / dag i minst 90 dagar. 1 krm är 785 mg
Klinisk användning Avgiftning av tungmetaller.
Brist på kisel
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Beräknad verkanstid: Inom 30 minuter. Halveringstid: 6-12 timmar i blodet.
Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets arbetsförmåga.
Toxisk dos och biverkningar – Ingen känd toxicitet.
Kontraindikationer – Inga kända. Långvarig användning kan hypotetiskt öka behovet av spårämnen ex järn, zink, krom, mangan och molybden. Långvarig behandling behöver därför kompletteras med ett bredspektrum som innehåller dessa spårämnen. Försiktighetsåtgärder – Inga kända. Synergister – Magnesium. Antagonister – Aluminium. Zeolite och konventionella läkemedel – Inga kända interaktioner och kontraindikationer

Vad är Zeolite bra för?
Zeoliter har visat sig hjälpa till med flera olika slags hälsoproblem och är också mycket bra för att förebygga ohälsa och sjukdomar. Här är några områden där Zeolite verkar medicinskt:

Zeolit som en absorbent av tungmetaller. Genom industriavfall som förorenar vårt vatten och vår mark, sprids tungmetaller i vår miljö. Tungmetaller så som kvicksilver, kadmium, bly och arsenik har studerats i stor utsträckning och är kända för att vara några av de största hoten mot människans hälsa. Studier har visat att Zeolite har en hög förmåga att absorbera och fånga in speciellt bly, kadmium, arsenik, kvicksilver och andra potentiellt skadliga tungmetaller. När du tar Zeolite som kosttillskott, avgiftas kroppen först på dessa metaller inom de  första veckorna och sedan tar Zeolite även bort andra gifter så som bekämpningsmedel, herbicider och plast. Vissa människor som intar Zeoliter har märkt förbättringar i mental klarhet, ökad energi och en allmän känsla av lugn och välbefinnande.

Zeolite och pH. PH är en skala som används för att mäta surhet och alkalinitet i kroppen. Normalt pH varierar mellan 1 och 14, där ett balanserat pH-värde är 7 (under 7 är mer surt och ovan 7 är mer basiskt). Blodet behöver ett pH av 7,4 för att bibehålla en balans. Idag baseras vår genomsnittliga kost på socker, raffinerade kolhydrater och stärkelse – allt detta är mycket surt, vilket naturligtvis har en effekt på vårt blod och dess pH-nivå. En sur miljö är den bästa miljön för virus att frodas i. Surt blod skapar även en förutsättning för cancer samt sänkt hjärncellsfunktion som kan orsaka depression, ångest, stupor, paranoia, vanföreställningar och hallucinationer. Zeolite etablerar pH-nivåer på 7,35 till 7,45 – vilket är det optimala pH-värdet för den mänskliga kroppen och om den bibehålls har det positiva effekter både på vårt immunförsvar och hjärnans funktion.
Zeolit för bättre maghälsa. Många lider av magkramper, uppblåsthet, diarré och/eller förstoppning. Dessa symptom är ibland resultatet av Irritable Bowel Syndrome (IBS). Zeolite hjälper till med IBS genom att skapa en hälsosammare matsmältningskanal samt att det har en positiv effekt på bakteriefloran och kroppens upptagande av vitaminer och mineraler.
Zeolite och mykotoxiner. Mykotoxiner är en mångskiftande familj av toxiner som produceras av vissa svampar. Mykotoxiner är kapabla att orsaka flera hälsoproblem som njur- och leverproblem samt försämrat immunförsvar. Mykotoxiner finns i alla typer av livsmedel; till exempel majs, jordnötter, mjölk och spannmål – dessa mykotoxiner har alla kopplats till lever-, mage- och njurcancer.

Zeolit och virus. Listan över sjukdomar som orsakas av virus är enorm och sträcker sig från förkylning till cancer. Virus kan orsaka lokala infektioner såsom vårtor eller ont i halsen, eller en infektion som t.ex. influensa. Zeolite fångar in ämnen som är förstadiet till ett virus så att replikeringen stannar och därmed virusets förmåga att orsaka sjukdom.

Zeolite är även bra i dessa fall:

En kraftfull antioxidant
Balanserar cirkulationssystemet
Lindrar reumatiska sjukdomar
Bibehåller normal njurfunktion
Hjälper till att läka hudsjukdomar – Zeolite förbättrar även hudens kvalitet genom att öka fukten i huden
Lindrar diabetes
Läker sår och brännskador
Hjälper till vid behandling av neuropsykiatriska sjukdomar (sömnlöshet, neuros, depression, Parkinson, Schizofreni, Alzheimers)
Behandlar svampinfektioner

Köp Zeolite här…

Köp Zeolith här…

Share this...
Share on Facebook
Facebook