Zeolite 100g, pulver

Zeoliten är i pulverform

Exponering för giftiga kemikalier och metaller är en daglig förekomst och sätter igång produktionen av skadliga fria radikaler som förgiftar kroppen, försämrar cell- och organfunktionen och leder till allvarliga hälsoproblem.

Innehåller: 100 gr Zeolite; 1 krm / dag eller enligt ordination. 1 krm är 785 mg. Mikronstorleken är i genomsnitt 19 mikron

Allmänt om zeolite

Zeolite räknas in i gruppen av mikroporösa aluminatsilikat mineraler. Zeoliter har egenskaper som adsorbenter och katalyserar. Zeoliter har en porös struktur som kan rymma ett stort antal olika katjoner. Dessa positiva joner är ganska löst bundna och kan lätt bytas ut mot andra i en kontaktlösning. Detta innebär att det har förmågan att binda olika typer av tungmetaller. Den har en väldigt hög kiselhalt (72 %) vilket medför att den även är ett intressant tillskott för behandling av kiselbrist. En dos (kapsel) som innehåller 575 mg zeolit ger därmed 414 mg kiseloxid. Men nu har vi bytt ut kapslarna mot Zeolite i pulverform.

Dosering: 1 krm / dag i minst 90 dagar. 1 krm är 785 mg

Klinisk användning avgiftning av tungmetaller.

Brist på kisel

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Beräknad verkanstid: Inom 30 minuter. Halveringstid: 6-12 timmar i blodet.
Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets arbetsförmåga.
Toxisk dos och biverkningar – Ingen känd toxicitet.
Kontraindikationer – Inga kända. Långvarig användning kan hypotetiskt öka behovet av spårämnen ex järn, zink, krom, mangan och molybden. Långvarig behandling behöver därför kompletteras med ett bredspektrum som innehåller dessa spårämnen. Försiktighetsåtgärder – Inga kända. Synergister – Magnesium. Antagonister – Aluminium. Zeolite och konventionella läkemedel – Inga kända interaktioner och kontraindikationer

Zeolite och pH.

PH är en skala som används för att mäta surhet och alkalinitet i kroppen. Normalt pH varierar mellan 1 och 14, där ett balanserat pH-värde är 7 (under 7 är mer surt och ovan 7 är mer basiskt). Blodet behöver ett pH av 7,4 för att bibehålla en balans. Idag baseras vår genomsnittliga kost på socker, raffinerade kolhydrater och stärkelse – allt detta är mycket surt, vilket naturligtvis har en effekt på vårt blod och dess pH-nivå.

En sur miljö är den bästa miljön för virus att frodas i. Surt blod skapar även en förutsättning för cancer samt sänkt hjärncellsfunktion som kan orsaka depression, ångest, stupor, paranoia, vanföreställningar och hallucinationer. Zeolite etablerar pH-nivåer på 7,35 till 7,45 – vilket är det optimala pH-värdet för den mänskliga kroppen och om den bibehålls har det positiva effekter både på vårt immunförsvar och hjärnans funktion.

Zeolit bibehåller god maghälsa. Många lider av magkramper, uppblåsthet, diarré och/eller förstoppning. Dessa symptom är ibland resultatet av Irritable Bowel Syndrome (IBS). Zeolite hjälper till med IBS genom att skapa en normal matsmältningskanal samt att det har en positiv effekt på normal bakterieflora och kroppens normala upptagande av vitaminer och mineraler.

Zeolite och mykotoxiner. Mykotoxiner är en mångskiftande familj av toxiner som produceras av vissa svampar. Mykotoxiner är kapabla att orsaka flera hälsoproblem som njur- och leverproblem samt försämrat immunförsvar. Mykotoxiner finns i alla typer av livsmedel; till exempel majs, jordnötter, mjölk och spannmål – dessa mykotoxiner har alla kopplats till lever-, mage- och njurcancer.

Zeolit och virus. Listan över sjukdomar som orsakas av virus är enorm och sträcker sig från förkylning till cancer.

Köp Zeolite här

Kisel complex, Epithem Plus

Epithem Plus

Epithem Plus är ett komplex bestående av en rad vitaminer, mineraler, spårämnen och aminosyror som spelar en viktig roll för reparation och produktion av epithemvävnad. Detta är ett specialpreparat med denna inriktning. Hit hör bl.a celler i hår, hud, naglar och slemhinnor.
Åkerfräken – har en långvarig tradition inom folkmedicinen. Växten är rikt på kisel (10 %), kalium och kalcium.

Används traditionellt för behandling av olika hudsjukdomar, besvär med njurar och urinvägar, reumatism samt gikt.

Produktinformation:

Innehåller: 90 tabletter.
Varje tablett ger: Gällande RDI anges i parentes.

Åkerfräken 40 mg

Nässla 27 mg
Niacin 15 mg (15 mg)

PABA 15 mg
B5 10 mg (5 mg)

Biotin 215 mcg
Kalcium 62 mg (1200 mg)

Zink 5 mg (15 mg)
L-Lysin 22 mg

L-Metionin 11 mg
Kelp 27 mg

Kisel 17 mg

Beredningsform: D-Biotin, kalciumkelat, Equisetum arvense, Urtica dioica, Ascphyllum nodosum, L-lysin, Kiseldioxid, Niacinamid, Paraaminobensoesyra, Kalcium-d-pantotenat, L-metionin, zinkkelat. Tabletthjälpmedel: Mikrokristallincellulosa.

Terapeutisk användning

Sköra slemhinnor – 2+2/dag
Magknip – 2+2/dag
Magkatarr – 2+2/dag
Håravfall – 2+2/dag
Dålig hudkvalitet – 2+2/dag
Sköra naglar – 2+2/dag
Dåliga järnvärden – 2+2/dag
Nedsatt njurfunktion – 2+2/dag
Gikt – 2+2/dag
Reumatism – 2+2/dag

Dosering: 3-4 tabletter om dagen (1-2+2) morgon och kväll. För bästa intag bör det intas ihop med föda. Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: Varierande. De olika substanserna har olika halveringstider.
Lagringstid i levern: Varierande. De olika substanserna har olika lagringstider.
Biotillgänglighet: Varierande. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av föda.
Toxisk dos och biverkningar – Låg toxicitet. Överdosering kan leda till lös avföring och illamående.
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, hemokromatos.
Epithem Plus och konventionella läkemedel – Epithem Plus bör inte intas samtidigt med antibiotika eftersom mineralämnen kan begränsa upptag av antibiotika. Ta i sådant läge med 3 timmars intervall.

Köp Kisel complex här

100% Organisk Svartpeppar av högsta kvalitet och färskhet

Svartpeppar Förbättra matsmältningen och främja tarmhälsan. Svartpeppar (Piper nigrum) stimulerar smaklökarna på ett sådant sätt att ett meddelande skickas till magen för att öka klorvätesyrasekretion, vilket förbättrar matsmältningen.

Saltsyra är nödvändigt för nedbrytning av proteiner och andra beståndsdelar av livsmedel i magen. När kroppens produktion av saltsyra är otillräcklig, kan mat sitta i magen under en längre tid, vilket leder till halsbränna eller matsmältningsbesvär. Maten kan då passera in i tarmarna, där det kan användas som en näringskälla för ovänliga tarmbakterier, vars uppgift är producera gas, vilket ger irritation och / eller diarré eller förstoppning.

Svartpeppar har länge erkänts som en carminitive, (en substans som hjälper till att förhindra bildandet av intestinal gas),  Dessutom har svartpeppar diaphoretic (främjar svettning), och urindrivande (främjar urinering) egenskaper.

Svartpeppar har visat imponerande antioxidant och antibakteriella effekter – ännu ett sätt på vilket denna underbara krydda främjar hälsan hos mag-tarmkanalen. Det yttre lagret av pepparkornen stimulerar nedbrytningen av fettceller, hjälper dig att hålla dig smal och samtidigt ger dig energi att förbränna. Svartpeppar gör också att biotillgängligheten för andra kryddor ökar om det får lite hjälp av svartpeppar. Exempelvis ökar svartpeppar Gurkmejans biotillgänglighet med hela 2000%.

Beskrivning

Svartpeppar från Naturligt vis kommer från en liten gård i Kerala där världens finaste svartpeppar är känd för att växa och man odlar och skördar på gammaldags vis. Svartpepparn och de andra kryddorna soltorkas och rensas för hand. Man bör köpa svartpeppar (och andra kryddor) från eco-certifierade special butiker som specialiserar sig på organiska kryddor eller naturläkemedel eftersom detta försäkrar dig om att det inte har bestrålats, inte är GMO eller har blivit besmittade av bakterier under långa transporter i stora kontainers. Bestrålning av svartpeppar kan leda till en betydande minskning av framför allt C-vitaminhalten men även de medicinska egenskaper som Organiska kryddor har. Man kan alltså inte köpa t e x kryddorna som finns i matvaruaffärernas kryddhyllor och tro att de har någon terapeutisk verkan.

Svartpeppar bör förvaras i en tättslutande glasbehållare på en sval, mörk och torr plats. Hela pepparkorn håller nästan hur länge som helst, medan malen peppar kommer att hålla sig frisk i ungefär tre månader. Peppar kan också frysas även om detta kommer att göra sin smak mer uttalad.

Näringsvärde DRI/DV
Magnesium 37%
VitaminK11%
Koppar 9%
Fiber 6%
Calcium3%
Crom 3%
Järn3%

Kosttillskott används som ett komplement till en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rek. dos bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Köp ekologisk svartpeppar här

L-Serin

Allmän information

Serin är en icke-essentiell och proteinogen aminosyra. Eftersom människan kan själv biosyntetisera serin anses den inte som nödvändig i den människans kost. Viktiga nyckelfaktorer i serinmetabolismen är vitaminerna B3, B6 och folsyra. Serin kan även absorberas i tunntarmen som en fri aminosyra. Upptag kräver insats av galla och proteasenzymer. Serin överförs genom aktiv transport till tarmcellen varefter det transportas till levern. Serin behövs för metabolismen av fett och fettsyror, muskeltillväxt samt ett friskt immunsystem. Det stödjer produktion av immunglobuliner och anti-kroppar. Det är en viktig beståndsdel i hjärnans proteiner. Serin har specifika psykaktiva egenskaper. L-serin kan penetrera blod-hjärnbarriären och konverterar om till D-serin genom det magnesium-beroende enzymet serinracemas. D-serin fungerar därigenom som en neuromodulator i hjärnan genom att koaktivera NMDA-receptorer, vilket gör dem i stånd att också binda glutamat.

Brist på serin Följande indikationer/symtom kan förekomma vid brist på serin:

• Omfattande störningar i cellens ämnesomsättning. • Trötthet. • Kognitiv dysfunktion. • Demens. • Alzheimers sjukdom. • ALS. • Parkinsons sjukdom. • Nedsatt inlärningsförmåga. • Problem med minnet. • Nedsatt fokuseringsförmåga. • Nedsatt syntes av kolin. • Nedsatt gallfunktion. • Fettlever. • Ökad nivå av homocystein. • Både ett lågt och högt blodtryck. • Depression. • Nedsatt syntes av proteaser i bukspottkörteln vilket medför matspjälknings-problem. • Känslighet mot proteinrik mat.

Klinisk användning av serin bör alltid kompletteras med tillägg av B3, B6, folsyra och magnesium.

Serin kan användas i följande kliniska områden:

• Som komplement vid exokrin pankreasinsufficiens (nedsatt syntes av matsmältningsenzymer). • Serin har en immunhämmande verkan vilket innebär att den är ett intressant komplement för individer som har olika typer av autoimmuna sjukdomar. • Som ett komplement vid ALS. • Som ett komplement vid Parkinsons sjukdom. • Kognitiv dysfunktion. • Som ett komplement vid Alzheimers sjukdom. • Olika demenssjukdomar. • Depression. • Trötthet. • Inlärningsproblem. • Nedsatt minnesförmåga. • Nedsatt syntes av kolin. • Gallbesvär (förebyggande). • Som ett komplement vid fettlever. • Schizofreni. • Som ett komplement vid behandling av symtom relaterade till posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Serin tillverkas i levern, utifrån andra aminosyror. Glycin kan omvandlas till serin som annars finns främst i kött. Om du äter vegetarisk mat så kan jordnötter vara en bra källa.

Serin är bra för nedbrytning av glukos och därmed även för att stabilisera blodsockret. Det är en av de viktigaste aminosyrorna vid depression, då serin behövs för att bilda serotonin (eller snarare tryptofan som sedan omvandlas till serotonin). Den är viktig för vårt nervsystem, för hjärnans nerver (myelinskidorna), för vår fettförbränning och för vårt immunförsvar. Serin kompletteras ofta med om/när du genomgått en operation i hjärnan, då det är viktigt att återställa nervernas funktion. I detta fallet krävs serin för minskad risk för att myelinskidorna skall försvinna. Det är alltså ett oerhört viktigt att ta serin som tillskott vid en hjärnoperation. Dock så bör det alltid samrådas med kunnig näringsterapeut när du behandla din kropp i sammanhang som är så allvarliga.

Serin finns i alla våra celler (i cellmembranet) och är viktigt även för andra aminosyror. Serin kan tex reagera med homocystein och på så vis bilda cystein.

Dosering Den konventionella doseringen av serin har i de flesta studier varit 30 mg per kroppskilo. Detta innebär att en person som väger 70-80 kg bör inta 2100-2400 mg serin per dag vid specifika kliniska förhållanden. Denna dos anses vara minimikravet för att uppnå exempelvis förbättrad kognition hos individer som lider av olika sjukdomar. Behandlingsdos: 4-5 kapslar/dag. Ordinär dos: 1-2 kapslar per dag.

Köp Serin här…

Neem (Azadirachta Indica) ”helig växt”

Neem är en högst multifunktionell och effektiv växt – Ett Levande Apotek – Ayurvedas och Naturens antibiotika

Neem är en ayurvedisk ört med antibakteriella egenskaper som betraktats som en ”helig växt” i tusentals år. Denna ört kommer från neemträdet som kallas för ”mirakelträdet” där den växer i Indien och delar av Afrikas kontinent. Neem är en högst multifunktionell och effektiv växt. Andra smeknamn för neemträdet är evergreen tree.

• Extraordinärt innehåll av antioxidanter, bland annat karotenoider som tillsammans med vitamin E gör neem till en verksam anti age ört

• Rik på viktiga fettsyror som skyddar huden, exempelvis essentiella omega 6 och 9
• Det mest intressanta ämnet i neem kallas azadiraktin och det är tack vare denna substans som neem får sin starka antibakteriella verkan.

Neem har medicinska egenskaper och innehåller 130 olika kemiska föreningar. Det är användbart mot trötthet, hosta, feber, förlust av aptit och parasitangreppDen kan användas för sår, hudsjukdomarkräkningarökad törstoch diabetesNeem bladen rapporteras vara till nytta för ögonsjukdomar och insektsbettDess frukter är bittra och kan användas som laxermedel, samt motverka hemorrojder och inälvsmask.

Som hudvård har neemolja använts för att motverka problem med torr hud, eksem, småsår och hudsvamp
• Otroligt stärkande och balanserande för hårbotten samt ger en viss fyllighet till tunt hår och sägs även vara bra mot mjäll
• Tillsätts i hårvårdsprodukter som balsam, hårvatten och hårinpackningar – mycket bra mot torrt eller frissigt hår
• Att blanda neemolja som 1/10-del med sötmandelolja 9/10-delar är mjukgörande och fuktgivande för håret. Dessutom bidrar mandeloljan med härdande proteiner för håret
• Neemolja används för övrigt i tandkräm, tvål och i örtte

Dosering: ½ tsk två gånger dagligen. Tillsätts med fördel i vatten eller andra drycker, yoghurt, fil, juice. Eller 2-4 kapslar/dag

Försiktighet: Inte lämpligt för gravida eller ammande.

En god nyhet är att Neem även är en stor Myggavstötare, ett effektivt myggmedel

Eksem hästar har här fått en fantastiskt hjälpmedel.

Så här skriver en som provat Neem olja till eksemhäst;

“Nu har det gått 14 dagar. resultat:

A) De vill slicka det från fingrarna på mej

B) Uppkliade sår har läkt helt på fyra dagar.

C) Mankammen är mjällfri och helt frisk! Hon går för att klia svansen men glömmer liksom bort vad hon tänkte göra för klådan är borta.

E) Bromsar och mygg cirklar förvirrat omkring smorda ställen men verkar inte vilja sticka.

F) Resterna av vårens mugg har läkt och raspen är BORTA
. Mjällen i svansbotten blir färre och färre. Dessutom blir mina händer väldigt lena och mjuka 😉 
Och man och svans är finare än någonsin. Och hästarna TYCKER OM att jag smörjer dem.”

“Till mugg på hästar använder de outspädd neem olja”

“Man kan blanda det i schampo och man kan blanda det med vatten och spraya på om man vill (blandningen skall användas omedelbart)

Beskrivning av neemolja
Neemolja är en ganska fet vegetabilisk rödbrun fröolja med en skarp och mycket speciella doft. Vill du undvika den märkliga doften bör du blanda ut oljan ordentligt med andra eteriska oljor eller örter för att maskera aromen. Neemolja går att blanda med andra vegetabiliska oljor, eteriska oljor. Tillsätt neemoljan till max 10 % av den totala färdiga produkten, denna mängd räcker för att de aktiva ämnena ska verka och ge effekt och utan att vara irriterande.
Neemolja kan lätt stelna i svalare temperaturer och klumpar sig. Det är helt normalt och ändrar inte på oljans egenskaper. Värm flaskan försiktigt i en skål med ljummet vatten så blir oljan flytande igen.
Hudvårdskräm med neemolja. Har du problem med eksem eller psoriasis kan Neem-olja definitivt vara en ingrediens för dig

 

Köp Neem, 150g här

Köp Neem kapslar 60 st här…

Köp Neem kallpressad olja här

Koriander (hel)

Sonnentors ekologiska och torkade koriander ger indiska rätter den perfekta smaken

Sonnentor grundades i Österrike 1988 av Johannes Gutmann vars affärsidé är att samla landsbygdens specialiteter som te och kryddor, sockerfri frukt och andra produkter – under ett varumärke som symboliseras av en ”leende sol”. Alla Sonnentors produkter är ekologiska, noga utvalda och av högsta kvalitet.

Koriander som koriander 😉

Många känner till korianderkryddan och undrar ofta: Vad är koriander? Är Koriander (eng. coriander) och Koriander (eng. Cilandro) samma sak?


Många känner till korianderkryddan och undrar ofta: Vad är koriander? Är koriander (eng. coriander) koriander (eng. Cilandro) samma sak?
Koriander (coriander) och koriander och (cilantro) kommer från samma växt, även känd som Coriandrum sativum, eller korianderplantan. Termen ”koriander” “cilantro” ämnar stjälkar och löv, medan ”koriander” ”cilantro” avser torkade korianderfrön. Medan koriander i allmänhet säljs och konsumeras färskt används fröna antingen hela eller malda till ett fint pulver.
Det finns också flera andra skillnader mellan koriander kontra koriander, inklusive hur varje smak smakar och hur de två örterna används i matlagning. samma sak?
Koriander och koriander båda kommer från samma växt, även känd som Coriandrum sativum, eller korianderplantan. Termen ”koriander” avser stjälkar och löv, medan ”koriander” avser torkade korianderfrön. Medan koriander (cilantro) i allmänhet säljs och konsumeras färskt används fröna (koriander 😉 antingen hela eller malda till ett fint pulver.
Det finns också flera andra skillnader mellan koriander “cilantro” som ämnar stjälkar och löv kontra (coriander) som avser torkade korianderfrön inklusive hur varje smak smakar och hur de två örterna används i matlagning.

 

Koriander (corinader) sägs;

Hjälpa vid urinvägsinfektion, främja hälsosam menstruationercykel, skydda nerurologiska inflammationer och även skydda mot kolon cancer

 

Ingredienser: Ekologiska korianderfrön, hela.

Energi (kJ/kcal): 1544/369

Fett (g): 17.8

varav mättat (g): 0.98

Kolhydrater (g): 25.9

varav sockerarter (g): 24.61

Protein (g): 12.4

Salt (g): 0.09

Produktbeteckning
Ekologisk hel koriander.

Ursprung; Österrike

En fjärdedel kopp (cirka fyra gram) av denna ört innehåller ungefär:

1 kalori
0,1 gram kolhydrater
0,1 gram protein
0,1 gram fiber
12,4 mikrogram vitamin K (16 procent DV)
270 internationella enheter A-vitamin (5 procent DV)
1,1 mg C-vitamin (2 procent DV)
0,1 mg E-vitamin (1 procent DV)
2,5 mikrogram folat (1 procent DV)
20,8 milligram kalium (1 procent DV)

 

Köp hel Koriander här

Kardemumma – Elettaria Cardamomum

Fantastisk smak…! ekologisk mald kardemumma. Den innehåller bl a eteriska oljor som cineol, borneol och terpinen-4-ol

Hel kardemumma här

Kardemum är rik på kraftfulla fytonäringsämnen och är särskilt hög i mangan, ett spårmineral som hjälper kroppen att bilda bindväv, ben och könshormoner. Det är också avgörande för normal nerv- och hjärnfunktion och spelar en roll i kolhydratmetabolism, fettmetabolism, kalciumabsorption och blodsockerreglering. Bara en matsked kardemumma levererar 80 procent av din kropps dagliga manganbehov! Det är verkligen en fantastisk medicinsk krydda som visat sig värdefull vid naturlig behandling

Kardemumma kan hjälpa dig att sänka ditt blodtryck, vilket är nyckeln till att upprätthålla hälsan hos hjärta och njure. En studie utförd av Institutet för Medicin vid RNT Medical College’s Department of Medicine i Indien publicerade Indian Journal of Biochemistry & Biofysics en utvärdering av 20 nyupptäckta individer med primärt stadium 1 hypertoni och effekten av att ge dem tre gram kardemumma pulver dagligen i två uppdelade doser i 12 veckor.

Astma – Kardemumma kan också ge lättnad för människor som kämpar med andningsproblem som astma. En studie med användning av en djurstudier indikerar att kryddan uppvisar bronkodilatoriska effekter, vilket innebär att det är ett ämne som utvidgar bronkerna och bronkiolerna, minskar motståndet i andningsvägarna och ökar luftflödet till lungorna. I grund och botten visade sig kardemumma underlätta andningen, vilket givetvis är huvudmålet för alla som lider av astma eller någon andfåddhet.

Kardemumma är en kraftfull afrodisiakum

En studie från 2012 som publicerades i Journal of Medicinal Food visade att kardemumma hade en positiv effekt på hudens hälsa hos djur. Forskare fann att det var en signifikant minskning av förekomsten och antalet tumörer vid oral administrering av kardemumma pulver. Studien drar slutsatsen att kardemumma har potential som ett kemopreventivt medel mot tvåstegs hudcancer. I allmänhet har fytokemikalier som finns i kardemom, inklusive cineole och limonen, visat förmåga att ta en skyddande roll mot cancerprogression

Kardemumma kan hjälpa dig att sänka ditt blodtryck, vilket är nyckeln till att upprätthålla hälsan hos hjärta och njure. En studie utförd av Institutet för Medicin vid RNT Medical College’s Department of Medicine i Indien publicerade Indian Journal of Biochemistry & Biofysics en utvärdering av 20 nyupptäckta individer med primärt stadium 1 hypertoni och effekten av att ge dem tre gram kardemumma pulver dagligen i två uppdelade doser i 12 veckor.

Blodproppar – kardemumma förhindrar farliga blodproppar genom att förhindra trombocytaggregation och fastnar på kärlväggarna.

Resultaten var stora. Hjärtat bidrog inte bara till att minska systoliskt, diastoliskt och genomsnittligt blodtryck, men det ökade också den totala antioxidantstatusen med 90 procent i slutet av tre månader.

Kardemumma Näringsvärde:

Kardemumman refererar till örter inom Elentaria (grön) och Amomum (svart) släkting av ingefära (Zingiberaceae) -familjen.

En matsked mald kardemumma innehåller:

18 kalorier

4 gram kolhydrater

0,6 gram protein

0,4 gram fett

1,6 gram fiber

1,6 milligram mangan (80 procent DRI)

0,8 mg järn (4,4 procent DRI)

13 milligram magnesium (3,3 procent DRI)

0,4 mg zink (2,7 procent DRI)

22 milligram kalcium (2,2 procent DRI)

65 milligram kalium (1,9 procent DRI)

10 milligram fosfor (1 procent DRI)

Rekommenderat daglig dos; 3 g dagligen.

Förvaras i rumstemperatur utom räckhåll för barn. Överdosera ej rek. dos. Kosttillskott är ej alternativ till varierad kost.

Kardemumma bibehåller immunförsvarets normala funktion samt matsmältning. Den hjälper till att bibehålla ett lugn och kan hjälpa att stabilisera ett normal blodtryck.

Kardemumma har en söt smak och i Sverige används den ofta i bullar och bakverk. I andra delar av världen där den är vanligare används den också mycket i maträtter, och för att smaksätta kaffe och te.

Kardemumma ingår i Ingefärssläktet och är världens tredje dyraste krydda, efter saffran och vanilj.

 

Köp mald kardemumma: 100 g   200 g

Köp hel kardemumma:  1 hg   50 g

Magnesium citrat

Magnesium, fantastiska magnesium


Magnesium behövs för att kroppen skall kunna ta upp kalcium. Magnesium styr nämligen upptaget och utnyttjandet av kalcium. Kalcium och magnesium samarbetar och utan magnesium avlagras kalcium istället i vävnaderna och inte i skelettet, därav benskörhet. För mycket kalcium kan vara direkt skadligt ifall man inte får i sig magnesium i tillräcklig mängd. Kalcium kan, vid brist på magnesium, göra att vävnader, organ och leder förkalkas (även hjärnan). Magnesium bidrar till att förhindra dessa kalkavlagringar och ser till att kalken hamnar där den ska. 
Man säger att magnesium är absolut nödvändigt i över 300 biokemiska processer i kroppen, bl.a matsmältning, energiproduktion och ämnesomsättningen av protein, fett och kolhydrater. Nästan alla enzymreaktioner i kroppen är beroende av magnesium för att fungera.
Magnesiumbrist kan ge njursten, gallsten, sömnsvårigheter, muskelkramper, trötthet, utmattning, spändhet, ångest, nervösa besvär, depressioner, huvudvärk, migrän, lättretlighet, hörselstörningar, överkänslighet för oljud, yrsel, hyperaktivitet, psykos, stickande känsla och krypningar i kroppen, personlighetsförändring, svettningar, stark kroppslukt, hudskador, psoriasis, benskörhet, allergi, överkänslighet, förstoppning, orkeslöshet, stress och kanske t.om hjärtstillestånd.
Magnesium gör så att musklerna slappnar av. En hopdragen muskel kan vid magnesiumbrist inte släppa taget. Oregelbundna hjärtslag kan också vara ett tecken på magnesiumbrist.
Vid ryggskott kan brist på magnesium vara en bidragande orsak. Musklerna får kramp och sliter diskarna ur läge.
Magnesiumbrist tycks öka mottagligheten för cancer och bidrar till att frigöra mer histamin, vilket leder till allergiska besvär. Magnesiumbrist orsakar också förhöjda nivåer av adrenalin, vilket kan leda till en känsla av ångest.
Chokladbegär indikerar ofta brist på magnesium.

Barn med ADHD verkar ofta lida av magnesiumbrist. Ett tillskott av magnesium till dessa barn har visat sig minska deras hyperaktivitet.
 Självmord bland studenter är den näst vanligaste dödsorsaken i USA. En fransk forskare vid namn ML Robinet har i en studie om självmordsstatistik jämfört geologiska kartor och statistik och där sett ett tydligt samband av mängden magnesium i marken och antalet självmord. Det är uppenbart,” påpekar M. Robinet, ”att man inte begår självmord för att marken innehåller låga halter magnesium. Men de som regelbundet tog ett tillskott av magnesium hade ett stabilare psyke och klarade större motgångar.
 Ett vanligt blodprov kan ge helt normala värden. Man måste leta inuti cellerna eftersom nästan hela organismens magnesiumlager finns inne i cellerna. 
Forskare i Tyskland anser att det tar 6-12 mån att komma tillrätta med magnesiumbristen vid tillskott på 600 mg/dag.
Som med allt annat ska man inte överdosera magnesium, överskott utsöndras, men man bör inte överstiga 1500 mg/dag. Man kan få diarré om man tar mer magnesium än kroppen kan tillgodogöra sig.

Magnesium löser inte livets alla problem, bara de som beror på magnesiumbrist.

Överskrid inte angiven rekommenderad daglig dos. Höga doser och långvarigt intag av Magnesium kan leda till en stark laxerande effekt. Magnesiumcitrat rekommenderas inte till barn och spädbarn som är två år eller yngre.

Köp Magnesium citrat här…

 

Alfaliponsyra

Alfaliponsyra – Universell antioxidant 

Allmän information

Alfaliponsyra (ALA) är en organisk svavelförening härledd från oktansyra. ALA innehåller två svavelatomer förbundna med en disulfidbindning. Det har använts kliniskt sedan 1950-talet för en rad olika sjukdomar och tillstånd. ALA syntetiseras i de mänskliga cellerna från utgångssubstansen oktansyra (Kaprylsyra) genom en fettsyrabiosyntesen. Alfaliponsyra är en av de starkare antioxidanter som vetenskapen känner till. Den verkar genom att återbilda olika antioxidanter och förlänga deras biologiska livstid i kroppen. Den är framför allt känd för två saker: sina energigivande egenskaper och att det är en kraftfull antioxidant. 1951 upptäcktes liponsyra och dess funktion, att cellernas mitokondrier metaboliserar glukos till energi. Vid tillräcklig nivå av liponsyra i kroppen omvandlar mitokondrierna liponsyra till en ännu kraftfullare antioxidant, dihydroliponsyra. Alfaliponsyra är en universell antioxidant då den är både vattenlöslig och fettlöslig och klarar alltså att neutralisera fria radikaler i båda miljöerna. Nyare forskning har visat att liponsyra har en regenerande verkan på levern och påverkar leverfunktionen positivt och att liponsyra stärker immunsystemet och ökar verkningsgraden av insulin. Liponsyra har visat sig utgöra ett bra skydd mot grå starr då liponsyrans vattenlöslighet och antioxidativa egenskaper bidrar till att lindra oxidativ stress i ögat.

Essentiella fettsyror behövs för normal tillväxt och utveckling av barn.

Naturligt förekommer liponsyra i rött kött, inälvor, gröna bladgrönsaker, spenat, broccoli, ärter, brysselkål, riskli.

Alfaliponsyra är lämplig att ta av vegetarianer. Idrottsutövare är en annan grupp som gärna äter liponsyra, då det hjälper dem till höga prestationer och hålla sig fria från infektioner.

Terapeutisk användning

Alzheimers (demens) Artärstelhet

Grön- och gråstarr Utmattningströtthet

Parkinsons sjukdom Behandla/förebygga hjärt-kärlsjukdom

Järntoxicitet Migrän

Erektil dysfunktion Perifer artärstelhet

Multipel skleros Komplement vid behandling av oxidativ stress

Förhöjd mängd triglycerider (fett) i blodet Låg andel HDL-kolesterol i blodet

Högt blodtryck Nedsatt glukostolerans eller diabetes typ 2

Kvicksilver-kadmium toxicitet Diabetesneuropati

Glossodyni eller brännande mun syndrom (BMS) – är ett tillstånd som kännetecknas av en brännande eller stickande känsla på läpparna, tungan eller hela munnen. Alfa-liponsyra 600 till 800 mg administrerat dagligen i tre eller fyra doser har visat sig reducera symptomen.

Metabolt syndrom är samlingsnamnet för ett antal faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar.

Dosering: 2-3 kapslar om dagen morgon och kväll. För bästa intag bör det intas ihop med fett. Kombinera gärna med Omega 3 (1+1) och Bredspektrumantioxidanter (2+2). Intag ihop med gurkmeja och vitlök stimulerar biotillgängligheten. Emellertid minskar biotillgänglighet om ALA tas ihop med måltid. Därför rekommenderas att ALA tas på fastande mage (en timme före eller två timmar efter måltid).

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.

Beräknad verkanstid: Inom en månad.

Halveringstid: okänd.

Lagringstid i levern: okänd.

Biotillgänglighet: ökar vid samtida intag av fett.

Toxisk dos och biverkningar – Det finns ingen känd toxisk dos. De mest frekvent rapporterade biverkningarna av oral ALA tillskott är allergiska reaktioner som påverkar huden, inklusive utslag, nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré, och svindel har också rapporterats vid doser över 1200 mg/dag. Säkerheten avseende alfaliponsyra hos gravida, ammande kvinnor, barn, eller personer med njur-eller leversjukdom är inte utforskad.

ALA kan öka insulinkänsligheten hos både diabetiker och friska människor. Hos diabetiker har man sett en höjning av insulinkänsligheten med 50 %. Därvid rekommenderas försiktighet vid diagnostiserad diabetes.

Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes.

Synergister – B1, B3, C-vitamin. Fettsyror. Krom, magnesium, selen.

Antagonister – Den kemiska strukturen hos biotin är liknande den i ALA, och det finns vissa belägg för att höga koncentrationer av ALA kan konkurrera med biotin för transport över cellmembran. Administrering av höga doser av ALA genom injektion till råttor minskade aktiviteten av två biotin-beroende enzymer med ca 30 % -35 %, men det är inte känt om oralt eller intravenöst ALA tillskott avsevärt ökar kravet på biotin hos människor.

ALA och konventionella läkemedel – Eftersom det finns vissa belägg för att ALA förbättrar insulin förmedlad glukos utnyttjande, är det möjligt att ALA-tillskott kan öka risken för hypoglykemi hos patienter med diabetes, som använder olika diabetesmediciner. Därför bör blodglukosnivåerna övervakas noga när ALA kombineras med konventionella diabetesbehandlingar.

Köp liponsyra här…

 

MMS = Natriumklorit 25% + saltsyra 4% 100ml

Vad är MMS?
MMS stod först för ”Miracle Mineral Solution” och sedan ändrades det till ”Master Mineral Solution”. Det första valdes enligt Jim Humble för att det skulle låta lite som Bluff och Båg och därmed inte tas allvarligt av det medicinska etablissemanget.

Den aktiva ingrediensen är en vattenlöslig gas: Klordioxid.
Denna gas skapas genom att blanda droppar av en 25 eller 28-procentig lösning av Natriumklorit (eng. Sodium Chlorite) och destillerat vatten, med en syra aktivator. En kemisk reaktion tar då plats och Klordioxid skapas.

Klordioxid är en oxiderande substans, som tar död på olika så kallade ”patogener” (virus, bakterier, jäst, svampar, etc. som inte hör hemma i kroppen och som kan skapa sjukdomar eller försämrad hälsa eller försvagat immunsystem. Den oxiderar också metaller i kroppen, och gör att kroppen lättare kan göra sig av med dem.

Klordioxid är en svag oxiderare, så den angriper inte friska celler eller goda tarmbakterier. Detta gör den idealisk för att hjälpa immunsystemet att bekämpa inkräktare.

Blodet tar upp Klordioxid, som det tar upp syre och forslar det runt i kroppen. När en klordioxidmolekyl kommer i kontakt med en patogen, så tar den död på denna. Efter det att den reagerat så omvandlas den till Natriumklorid (koksalt), så inga skadliga restprodukter skapas – utom möjligen vad som blev av de döda bakterierna etc. Saltmängden är så försvinnande liten att det inte påverkar en saltfri diet, etc. Klordioxid är en svagare oxidator än till och med syret vi andas. Därför orsakar det minimal skada.

Klordioxid är inte det samma som Klor vilket vi har i rengöringsmedel, kranvatten eller simbassänger. Men båda dödar bakterier. Båda bleker.

Grundämnet Natriumklorit existerar som ett naturligt salt/mineral i gruvor. Men det är billigare att tillverka det än att gräva fram det. Det används i industriella processer, samt bland annat för att rena dricksvatten, behandla kött i slakterier eller för desinfektering av sjukhus eller bostäder som översvämmats med kloakvatten – just för att det inte lämnar några skadliga biprodukter.

Köp ”MMS” här…

MMS-faktabok